Συμμετοχή του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής στο πρόγραμμα Erasmus+

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το 1­ο Γενικό Λύκειο Αγίας Παρασκευής συμμετείχε στο πρόγραμμα Erasmus+, Δράση ΚΑ1 (τομέας σχολικής εκπαίδευσης) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Δράση ΚΑ1 αφορά τη μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης και προσφέρει την ευκαιρία σε στελέχη δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων να βιώσουν μια μαθησιακή εμπειρία σε μια άλλη χώρα. Το πρόγραμμα μας ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2016 και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου 2017.

Το σχολείο μας έχει σταθερά ευρωπαϊκό προσανατολισμό και στοχεύει στην ανάπτυξή του μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών με άλλα σχολεία του εξωτερικού. Βασικοί στόχοι του σχεδίου κινητικότητας ήταν:

  1. Η απόκτηση νέων δεξιοτήτων διοίκησης του σχολείου με έμφαση στη στρατηγική, στη διαχείριση ποιότητας, στην ενεργό συμμετοχή των καθηγητών και στην εφαρμογή του μοντέλου των ομάδων εργασίας στη διοίκηση.
  2. Η επιμόρφωση των καθηγητών στην εφαρμογή νέων διδακτικών μεθόδων που θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των μαθητών και θα ενεργοποιούν το ενδιαφέρον τους, με έμφαση στη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας.
  3. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων αγγλικής γλώσσας και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων για τη συμμετοχή περισσότερων καθηγητών σε ευρωπαϊκές δράσεις και προγράμματα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν δυο δράσεις κινητικότητας στις οποίες συμμετείχαν συνολικά έξι εκπαιδευτικοί του 1ου ΓΕ.Λ. Αγίας Παρασκευής, οι οποίοι διαθέτουν αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, γνωρίζουν πολύ καλά την αγγλική γλώσσα και συμμετείχαν ενεργά στα εκπαιδευτικά προγράμματα προκειμένου να μεταφέρουν την εμπειρία τους στην σχολική κοινότητα.

Η πρώτη επιμορφωτική δραστηριότητα με θέμα: “Structured Study Visit to Schools / Institutes & Training Seminar in Finland” πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι της Φινλανδίας και την παρακολούθησαν τρεις εκπαιδευτικοί (κος Καϊσίδης, κος Σαραντόπουλος, κα Ταράτσα) με στόχο να γνωρίσουν το φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα, να εξοικειωθούν με πτυχές του που οδηγούν σε υψηλά μαθησιακά αποτελέσματα, να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία τους με καινούργιες ελκυστικότερες πρακτικές, τεχνικές και μεθόδους διδασκαλίας, να ενισχύσουν την ικανότητα τους για αλληλεπίδραση και συνεργασία με φορείς και φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,  να αποκτήσουν πληρέστερη αντίληψη για την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης και να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων των διαφόρων χωρών της Ευρώπης.

Η δεύτερη επιμορφωτική δραστηριότητα με θέμα: “School Management” πραγματοποιήθηκε στο Γιοενσού της Φινλανδίας και την παρακολούθησαν τρεις εκπαιδευτικοί (κος Ασημακόπουλος, κα Κουρεμένου, κος Μπαλάσκας) με στόχο τη βελτίωση των διοικητικών τους ικανοτήτων, την ανάπτυξη οράματος και στρατηγικής για την ανάπτυξη του σχολείου, την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής μας, τη δυνατότητα ανάπτυξης διαχείρισης ποιότητας στο σχολείο με έμφαση στην αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, τη δημιουργία ομάδων εργασίας εκπαιδευτικών ως εργαλείο διοίκησης και το σχεδιασμό και υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου.

Και στις δύο παραπάνω επιμορφωτικές δραστηριότητες προβλήθηκε οπτικοακουστικό υλικό και έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις αρχές και αξίες που διέπουν το φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι δράσεις που αναπτύχθηκαν σε αυτές τις κινητικότητες συνέβαλαν στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ όλων των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Οι διδάσκοντες του σχολείου ήρθαν σε επαφή με τους συναδέλφους τους από τη Φινλανδία, αλλά και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο την ευρύτερη πολιτισμική αλληλεπίδραση. Επιπλέον, ήρθαν σε επαφή και με μαθητές των οποίων η ενεργή συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία οδηγεί στη διαμόρφωση ώριμων και σκεπτόμενων πολιτών.

Συμπερασματικά, οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι η συνεργασία, η εμπιστοσύνη και οι ίσες ευκαιρίες για όλους. Ο εξαιρετικός βαθμός ικανοποίησης των επιμορφούμενων, αλλά και των φορέων υποδοχής είχε ως αποτέλεσμα την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συνεργασία και μετά τη λήξη του σχεδίου, συμβάλλοντας στη διεθνοποίηση του σχολείου μας.

Κλείνοντας θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλαν στην άρτια οργάνωση, στην πραγματοποίηση και στην ολοκλήρωση του προγράμματος.

Ο Διευθυντής

Αθανάσιος Αναστασίου

Η Συντονίστρια του Προγράμματος

Ασημίνα Ταράτσα

0

Συγχαρητήρια στους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Καθηγητών του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής συγχαίρουν τους επιτυχόντες μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Μερικά στατιστικά για το 1ο ΓΕ.Λ. Αγίας Παρασκευής:

Γενικά

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις: 147 μαθητές/μαθήτριες
Γενικό ποσοστό εισαγωγής σε ΑΕΙ/ΤΕΙ: 78,9%
Ποσοστό εισαγωγής σε ΑΕΙ: 78,45%
Ποσοστό εισαγωγής σε ΤΕΙ: 21,55%

Πρωτειές

1η σειρά κατάταξης μαθητή μας στην ΑΕΝ
3η σειρά κατάταξης μαθητή μας στους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς του ΕΜΠ

Υψηλόβαθμες Σχολές 

3 μαθητές/μαθήτριες μας εισήχθησαν στην Ιατρική Σχολή
3 μαθητές/μαθήτριες μας εισήχθησαν στη Νομική Σχολή

Κατανομή επιτυχόντων στα ΑΕΙ/ΤΕΙ

 8 μαθητές/μαθήτριες μας εισήχθησαν στο ΕΜΠ
20 μαθητές/μαθήτριες μας εισήχθησαν στο ΕΚΠΑ
4 μαθητές/μαθήτριες μας εισήχθησαν στο ΑΠΘ
 3 μαθητές/μαθήτριες μας εισήχθησαν στην ΑΕΝ
1 μαθητής μας εισήχθηκε στην ΑΣΠΑΙΤΕ
4 μαθητές/μαθήτριες μας εισήχθησαν στο Γεωπονικό Παν. Αθήνας
2 μαθητές/μαθήτριες μας εισήχθησαν στο Δημοκρίτειο Παν. Θρ.
2 μαθητές/μαθήτριες μας εισήχθησαν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο
11 μαθητές/μαθήτριες μας εισήχθησαν στο ΟΠΑ
5 μαθητές/μαθήτριες μας εισήχθησαν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
1 μαθητής μας εισήχθη στο Παν. Δυτικής Μακεδονίας
2 μαθητές/μαθήτριες μας εισήχθησαν στο Παν. Θεσσαλίας
6 μαθητές/μαθήτριες μας εισήχθησαν στο Παν. Κρήτης
11 μαθητές/μαθήτριες μας εισήχθησαν στο Παν . Πατρών
3 μαθητές/μαθήτριες μας εισήχθησαν στο Παν. Πειραιά
1 μαθητής μας εισήχθη στο Παν. Πελ/νήσου
3 μαθητές/μαθήτριες μας εισήχθησαν στην Πάντειο
4 μαθητές/μαθήτριες μας εισήχθησαν στο Πολυτεχνείο Κρήτης
25 μαθητές/μαθήτριες μας εισήχθησαν σε διάφορα ΤΕΙ της χώρας
 
 
0

Μήνυμα νέου Διευθυντή

Με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Διευθυντή του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής θα ήθελα να δηλώσω στους συναδέλφους του 1ου ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής, στους γονείς και στους μαθητές ότι με χαρά βρίσκομαι κοντά τους και πάλι και ότι με τη συνεργασία τους και τη βοήθειά τους θα επιτελέσουμε το εκπαιδευτικό μας έργο και την αποστολή μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και θα κάνουμε το σχολείο μας ξεχωριστό και στη θέση που του αρμόζει.

Ο Διευθυντής του σχολείου

Αθανάσιος Αναστασίου

0