Ανακοινώσεις Εξετάσεων

(ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Τάξη Α

 1. Εξεταστέα ύλη Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (μάθημα επιλογής)
 2. Εξεταστέα ύλη Άλγεβρας και Γεωμετρίας
 3. Εξεταστέα ύλη Πολιτικής Παιδείας
 4. Εξεταστέα ύλη Νεοελληνικής Γλώσσας-Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Αρχαίων
 5. Εξεταστέα ύλη Εφαρμογών Πληροφορικής
 6. Εξεταστέα ύλη Χημείας
 7. Εξεταστέα ύλη Ιστορίας
 8. Εξεταστέα ύλη Θρησκευτικών

Τάξη Β

 1. Εξεταστέα ύλη Βιολογίας (Γενικής Παιδείας)
 2. Εξεταστέα ύλη Φυσικής (Γενικής Παιδείας)
 3. Εξεταστέα ύλη Φυσικής (Ομάδας Προσανατολισμού)
 4. Εξεταστέα ύλη Άλγεβρας και Γεωμετρίας (Γενικής Παιδείας)
 5. Εξεταστέα ύλη Μαθηματικών (Ομάδας Προσανατολισμού)
 6. Εξεταστέα ύλη Χημείας (Γενικής Παιδείας)
 7. Εξεταστέα ύλη Πολιτικής Παιδείας
 8. Εξεταστέα ύλη Ιστορίας
 9. Εξεταστέα ύλη Νεοελληνικής Γλώσσας-Νεοελληνικής Λογοτεχνίας-Αρχαίων
 10. Εξεταστέα ύλη Πληροφορικής (Τμήμα Β2)
 11. Εξεταστέα ύλη στην Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ
 12. Εξεταστέα ύλη Αρχαίων (Ομάδας Προσανατολισμού)
 13. Εξεταστέα ύλη Θρησκευτικών

Τάξη Γ

 1. Εξεταστέα ύλη Βιολογίας Γενικής Παιδείας
 2. Εξεταστέα ύλη Μαθηματικών (Ομάδας Προσανατολισμού)
 3. Εξεταστέα ύλη Μαθηματικών και Στοιχείων Στατιστικής (Γενικής Παιδείας)
 4. Εξεταστέα ύλη Γαλλικών
 5. Εξεταστέα ύλη Κοινωνιολογίας (Ομάδας Προσανατολισμού)
 6. Εξεταστέα ύλη Ιστορίας Κοινωνικών Επιστημών
 7. Εξεταστέα ύλη ΑΟΔΕ
 8. Εξεταστέα ύλη Νεοελληνική Γλώσσα-Νεοελληνική Λογοτεχνία
 9. Εξεταστέα ύλη ΑΟΘ
 10. Εξεταστέα ύλη Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Ομάδας Προσανατολισμού)
 11. Εξεταστέα ύλη ΑΕΠΠ
 12. Εξεταστέα ύλη Αρχαίων και Λατινικών (Ομάδας Προσανατολισμού)
 13. Εξεταστέα ύλη Χημείας (Ομάδας Προσανατολισμού)
 14. Εξεταστέα ύλη Θρησκευτικών
Η εξεταστέα ύλη όλων των μαθημάτων έχει αναρτηθεί και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μας.