Ανακοινώσεις

Για να είστε πάντα ενημερωμένοι!

Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης

Στο σχολείο μας κατα το σχολικό έτος 2016-2017 υλοποιήθηκε η πράξη του ΕΣΠΑ: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης με ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».

Η Πράξη αφορά στη στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα σχολεία γενικής αγωγής από εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο θα υποστηρίζει τους μαθητές στη σχολική τάξη παράλληλα με τον εκπαιδευτικό, την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών με αναπηρία με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και την υποστήριξη όσων μαθητών απαιτείται από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό/σχολικοί νοσηλευτές για όσους μαθητές χρήζουν νοσηλευτικής φροντίδας.

0

Ενημέρωση μαθητών

Αύριο 26-5-2017 και ώρα 10.15 π.μ. θα γίνει ενημέρωση στους μαθητές της Γ’ τάξης που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Εκ της Διευθύνσεως

0

Προφορικά Εξεταζόμενοι στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017

Στο Παράρτημα του 34ου Βαθμολογικού Κέντρου, το οποίο θα στεγαστεί στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Αμαρουσίου (Κτήμα Μακρυκώστα, Τ.Κ. 15123, Μαρούσι, τηλ.: 210 2821050, φαξ: 210 2821050 ), θα εξετασθούν οι μαθητές και απόφοιτοι των παρακάτω σχολείων: 1ο ΓΕ.Λ. Αγίας Παρασκευής, 2ο ΓΕ.Λ. Αγίας Παρασκευής, 3ο ΓΕ.Λ. Αγίας Παρασκευής, 4ο ΓΕ.Λ. Αγίας Παρασκευής, 1ο ΓΕ.Λ. Ν. Ψυχικού, 1ο ΓΕ.Λ. Παπάγου, 1ο ΓΕ.Λ. Χολαργού, 2ο ΓΕ.Λ. Χολαργού, ΓΕ.Λ. Ψυχικού, ISA (INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS) σύνολο ενενήντα τρεις (93) υποψήφιοι.

0

Σημαντική ανακοίνωση!

Λόγω της 24ωρης Πανελλαδικής απεργίας που προκήρυξε η ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ για την Τετάρτη 17/5 το πρόγραμμα των προαγωγικών/απολυτηρίων εξετάσεων του σχολείου τροποποιείται ως εξής:

1. Τα μάθημα «Θρησκευτικά» της Α’ τάξης μεταφέρεται στις 31/5 (Β’ βάρδια)

2. Το μάθημα «Βιολογία» της Β’ τάξης μεταφέρεται στις 2/6 (Α’ βάρδια).

Τα μαθήματα της Γ’ τάξης θα εξεταστούν κανονικά.

0

Πρακτική δοκιμασία των υποψήφιων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υπενθυμίζεται ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την Τρίτη  20 Ιουνίου 2017  μέχρι και την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017.  

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους (2016-2017) οι μαθητές της τελευταίας τάξης, των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ  καθώς και οι απόφοιτοι των Λυκείων που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ, κατέθεσαν αίτηση – δήλωση στο Λύκειό τους από τις 21 Φεβρουαρίου έως και τις 10 Μαρτίου 2017 για συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αρχείο υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. Υποψήφιοι που δεν δήλωσαν συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α στις προαναφερόμενες ημερομηνίες, μπορούν να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες αυτές (αγωνίσματα) κατά τις ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων στα αγωνίσματα, διότι η αίτηση – δήλωση  δεν ήταν δεσμευτική.

Όσοι απόφοιτοι   διεκδικούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ με τη διαδικασία του 10% των θέσεων εισακτέων,  χωρίς νέα εξέταση, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και  πρακτικές δοκιμασίες.  Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ.

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με:

α) δύο (2) μικρές φωτογραφίες

β) ακτινογραφία θώρακα, καρδιογράφημα και βεβαίωση οπτικής οξύτητας. Οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

γ) το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους  όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου. Ο υποψήφιος επίσης θα έχει μαζί του Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο.

Οι επιτροπές υγειονομικής εξέτασης θα λειτουργήσουν στις έδρες των παρακάτω Διευθύνσεων  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης :

 • Διεύθυνση  Α’ Αθήνας,
 • Διεύθυνση  Β’ Αθήνας,
 • Διεύθυνση  Γ’ Αθήνας,
 • Διεύθυνση Δ’ Αθήνας,
 • Διεύθυνση Πειραιά,
 • Διεύθυνση Ανατολικής Αττικής,
 • Διεύθυνση Αχαΐας (Πάτρα),
 • Διεύθυνση Αρκαδίας (Τρίπολη),
 • Διεύθυνση Έβρου (Αλεξανδρούπολη),
 • Διεύθυνση Ηρακλείου,
 • Διεύθυνση Ιωαννίνων,
 • Διεύθυνση Ανατολικής Θεσσαλονίκης,
 • Διεύθυνση Δυτικής Θεσσαλονίκης,
 • Διεύθυνση Καβάλας,
 • Διεύθυνση Κοζάνης
 • Διεύθυνση Λάρισας και
 • Διεύθυνση Τρικάλων.

            Σημειώνεται ότι η κολύμβηση (50μ. ελεύθερο) περιλαμβάνεται στα τέσσερα (4) αγωνίσματα από τα οποία οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν τρία για εξέταση. Για την ίση μεταχείριση των υποψηφίων πρέπει το αγώνισμα αυτό να διεξάγεται σε κολυμβητήριο των 50μ.

Λόγω της έλλειψης κολυμβητηρίου 50 μ.  στην πόλη της Κοζάνης το αγώνισμα της κολύμβησης θα διεξαχθεί στην πόλη τηςΠτολεμαΐδας.

Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία επιτροπές.

Οι συγκεκριμένοι χώροι διεξαγωγής των αγωνισμάτων και το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε επιτροπής, ανακοινώνονται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ που εξετάζονται στις 20 και 21 Ιουνίου και οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων από 22  μέχρι και 30 Ιουνίου 2017, εφόσον συμπίπτει η ημέρα πρακτικής δοκιμασίας με αυτή της εξέτασής τους, μπορούν να ζητούν από την οικεία Επιτροπή, η οποία και οφείλει να ορίζει, διαφορετική ημέρα εξέτασης.

0

Βαθμοί Β’ Τετραμήνου

Από αύριο Τετάρτη 8/5/2017 και μετά τις 12.00 το μεσημέρι οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μπορούν να παραλαμβάνουν τους βαθμούς του Β’ τετραμήνου.

0

Συμμετοχή στο 11ο Μαθητικό Φεστιβάλ του Δήμου Αγίας Παρασκευής

Το σχολείο μας φέτος συμμετείχε στο 11ο Μαθητικό Φεστιβάλ του Δήμου Αγίας Παρασκευής:

Α. Με τη θεατρική του ομάδα. ΤΙΤΛΟΣ: «Ο Απρόσκλητος Επισκέπτης» της Αγκάθα Κρίστι ΔΙΑΣΚΕΥΗ: Γιάννης Σέρρης – Σπύρος Σουρβίνος ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ – ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:Σοφία Αθανασοπούλου ΣΚΗΝΙΚΑ – ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ: Μαίρη Ριζκ-Καρακατσάνη

Στο αστυνομικό αυτό μυθιστόρημα της διάσημης αγγλίδας συγγραφέως έργων μυστηρίου μια νύχτα με ομίχλη, στη Νότια Ουαλία, ο Μάικλ Σταργκουέντερ πέφτει με το αυτοκίνητό του σε ένα χαντάκι. Αναζητώντας βοήθεια μπαίνει στο πρώτο σπίτι που συναντά και εκεί βρίσκεται μπροστά στο πτώμα του Ρίτσαρντ Γουόργουικ. Δίπλα του η σύζυγός του, Λόρα Γουόργουικ με ένα πιστόλι στο χέρι δηλώνει ότι τον σκότωσε. Ο απρόσκλητος επισκέπτης αποφασίζει να την βοηθή σει σκηνοθετώντας έναν φόνο. Ποιόν, όμως, στην πραγματικότητα προστατεύει;

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ: Γιώργος Γιάννης (Μάικλ Σταργκουέντερ) – Χριστιάννα Γκούμα (Λόρα Γουόργουικ)- Άγγελος Κυριακόπουλος (Ρίτσαρντ Γουόργουικ) – Βασιλική Μοσχόβη(Δεσποινίς Μπένετ) – Μυρτώ Αθουσάκη (Τζαν Γουόργουικ) – Ανδριάνα Σιλιντζίρη(Κα Γουόργουικ) – Τηλέμαχος Παπαδούλης (Άνγκελ) – Χριστίνα Πύρρου (Επιθεωρήτρια Κρίστι) – Ελένη Ανδρώνη (Αρχιφύλακας Καντγουολάντερ) – Μιχάλης Ρεμούντης (Τζούλιαν Φαράρ)

Β. Με τη χορευτική ομάδα παραδοσιακών χορών (προετοιμασία κύριος Αναγνωστόπουλος)

ΧΟΡΟΙ Ζωναράδικος (Τραγούδι: Βασιλική) Χασάπικο (Τραγούδι: Φραγκοσυριανή) Ικαριώτικο Παλαιό (Τραγούδι: Ικαριώτικο Παλαιό)

Γ. Με τη Μυρτώ Αθουσάκη στο σύγχρονο χορό

Δ. Με το Μουσικό Συγκρότημα 3V (Αιμίλιος Σουγιουλτζής – Αθανάσιος Τσουκνίδας – Σπύρος Γεωργάκης – Μιχάλης Πετρίδης)

0

Προκήρυξη Στρατιωτικών Σχολών

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για το 1ο έτος των ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), η εγκύκλιος δεν θα διακινηθεί σε έντυπη μορφή και επομένως οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τον τρόπο υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους. Στην ως άνω ιστοσελίδα θα υπάρχει ενημέρωση σχετική με θέματα της προκήρυξης όπως η διαδικασία συμπλήρωσης της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης που θα γίνεται αποκλειστικά στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ και λοιπά.

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 19 Μαΐου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα των Σχολών που αναφέρονται στην προκήρυξη και είναι τα εξής:

ΣΣΕ: 210-8904000, 210-8904126-7, 210-8904026, 210-8970223, ΣΝΔ: 210-4581337, 210-6551154-5, ΣΙ – ΣΤΥΑ – ΣΥΔ: 210-8192132-3, ΣΣΑΣ: 2310-962177, 112, 191, ΣΑΝ: 210-7675603, 09, 210-7669347, ΣΜΥ: 24310-38635, 37, 24310-39632, ΣΜΥΝ: 210-5531742, 44, 210-6551154-5.

0

Δράσεις Σχολικού Έτους 2016-2017

Το σχολικό έτος 2016-2017 ήταν μια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά. Εκτός από τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία (διδασκαλία μαθημάτων, σχολικές εορτές, ημέρα σχολικού αθλητισμού, δημιουργικές και ερευνητικές εργασίες, μαθητικές παρελάσεις κλπ), το σχολείο μας συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία σε πληθώρα επιπλέον δράσεων, γεγονός που το καθιστά πρωτοπόρο δημόσιο σχολείο στην τοπική κοινωνία της Αγίας Παρασκευής, αλλά και των βορειοανατολικών προαστίων γενικότερα. Η συμμετοχή μας σε δράσεις παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω.

Α. Συνέδρια

1. Συμμετοχή στο μαθητικό συνέδριο «Ο Αριστοτέλης στο Λύκειο» που διοργάνωσε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και η Ελληνογαλλική Σχολή «Ευγένιος Ντελακρουά».

1η Εισήγηση: «Περί ουρανού» – η συμβολή του Αριστοτέλη στη μελέτη του σύμπαντος. Μαθητές/Μαθήτριες: Γιαννοπούλου Πετρούλα, Ζήκος Βασίλειος, Παπασπηλιοπούλου Σοφία, Τσώνης Ελευθέριος, Χρυσανθοπούλου Αικατερίνη. Υπεύθυνοι καθηγητές: Γκρίνια Αθηνά-Φιλόλογος, Μπαλάσκας Αθανάσιος-Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος

2η Εισήγηση: «Η συμβολή του Αριστοτέλη στην Οικονομική Σκέψη». Συνεργασία: ΓΕΛ Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος Pierce – 1ο ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής – 1ο ΓΕΛ Χολαργού. Μαθητές/Μαθήτριες: Στέλιος Κυρμουτσέλης, Θεοδώρα Μαχειμάρη. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Κουρεμένου Ναθαλία-Οικονομολόγος

2. Συμμετοχή στο 1o Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης που διοργανώθηκε από την Ε.Λ.Μ.Ε. Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, το Εργαστήριο Έρευνας για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν. Πατρών και το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», υπό την αιγίδα της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Εισήγηση: «Ηλεκτρομαγνητική Ρύπανση στο σχολικό συγκρότημα του 1ου ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής» (Συνεδρία Φυσικών Επιστημών). Μαθητές: Δαβάζογλου Κωνσταντίνος, Δημητρίου Αννίτα, Ζάγκα Άννα, ως εκπρόσωποι των μαθητών του τμήματος Β2 σχολικού έτους 2015-2016. Υπεύθυνος καθηγητής: Μπαλάσκας Αθανάσιος, Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος

Β. Προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων- Ευρωπαϊκά Προγράμματα-Άλλες δράσεις

1. Υλοποίηση δύο πολιτιστικών προγραμμάτων με τίτλο:

α) Unesco Μεσογειακές πόλεις-μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

β) Τα ιπποτικά τάγματα των Ναϊτών και των Ιωαννιτών στη Μεσόγειο, Ιερουσαλήμ, Κύπρο, Ρόδο, Μάλτα.

Υπεύθυνοι προγραμμάτων: Γκρίνια Αθηνά, Κουρεμένου Ναθαλία, Πολυχρόνη Μαίρη, Ταράτσα Ασημίνα,Τσιάνα Βασιλική. Στην εκπαιδευτική εκδρομή που διοργανώθηκε στα πλαίσια των προγραμμάτων συμμετείχαν όλοι οι παραπάνω εκπαιδευτικοί.

2. Συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για τους περιγραφικούς δείκτες ικανοτήτων των μαθητών για τη Δημοκρατική Παιδεία. Υπεύθυνος προγράμματος: Ναθαλία Κουρεμένου

3. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής για μαθητές σχολείων που διοργάνωσε ο Δήμος Αγίας Παρασκευής (Τμήμα Παιδείας) και ο Διαδημοτικός Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων-ΣΒΑΠ, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς». Υπεύθυνοι προγράμματος: Μποζινάκης Νικόλαος, Ναθαλία Κουρεμένου

4. Συμμετοχή στο πρόγραμμα «European School Radio», το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Σχεδίαση Λογοτύπου: Μούκας Ευάγγελος. Υπεύθυνος προγράμματος: Μπαλάσκας Αθανάσιος

5. Συμμετοχή στη δράση «Κινηματογραφικές Διαδρομές για Νέους» που υλοποιεί το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Euforia ΙΙ – European Films for Innovative Audience Development. Υπεύθυνος δράσης: Τσακατούρας Χρήστος

6. Υλοποίηση δράσης κομποστοποίησης (στα πλαίσια του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας) Υπεύθυνος δράσης: Ασημίνα Ταράτσα.

7. Συμμετοχή στο Δίκτυο Σχολείων της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας «Σημερινός Μαθητής – Αυριανός Ενεργός Πολίτης του Κόσμου» – «ΣΗ.ΜΑ. – Α.Ε.Π.» Υπεύθυνος δράσης: Ασημακόπουλος Χρήστος

8. Δημιουργία Μουσείου Οργάνων Φυσικής στο πλαίσιο εκπόνησης ερευνητικής εργασίας. Υπεύθυνος καθηγητής: Μπαλάσκας Αθανάσιος

9. Συμμετοχή στη Βουλή των Εφήβων με το μαθητή Κολομβάκη Γεώργιο. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ντελκή Μαρία

10. Συμμετοχή στη Δράση ΚΑ1/Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης του Προγράμματος Erasmus+ με ομάδα έξι καθηγητών (δύο ομάδες των τριών ατόμων). Πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική επίσκεψη της πρώτης ομάδας (Καϊσίδης Μιχάλης, Σαραντόπουλος Ιωάννης, Ταράτσα Ασημίνα) στην Φινλανδία-Ελσίνκι. Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα Erasmus+ ολοκληρώνεται στον Ιούλιο του 2017 με την αναχώρηση της δεύτερης ομάδας εκπαιδευτικών (Ασημακόπουλος Χρήστος, Κουρεμένου Ναθαλία, Μπαλάσκας Αθανάσιος).

Γ. Εκπαιδευτικές Εκδρομές-Διδακτικές επισκέψεις

1. Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ’ τάξηςστα Χανιά της Κρήτης. Αρχηγός εκδρομής: Σίδερης Σπυρίδων. Συνοδοί καθηγητές: Ασημακόπουλος Χρήστος, Αθανασόπουλος Φίλιππος, Πάλμος Νεκτάριος, Ταράτσα Ασημίνα

2. Διδακτική επίσκεψη της Α’ Λυκείου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΑρχηγός εκδρομής: Ταράτσα Ασημίνα. Συνοδοί καθηγητές: Μπαλάσκας Αθανάσιος, Καϊσίδης Μιχάλης, Ασημακόπουλος Χρήστος, Ντελκή Μαρία.

3. Τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Β’ τάξης στη Θεσσαλονίκη. Αρχηγός εκδρομής: Τσακατούρας ΧρήστοςΣυνοδοί καθηγητές: Ασημακόπουλος Χρήστος, Αθανασόπουλος Φίλιππος, Καϊσίδης Μιχάλης, Καραγιάννη Νικολέτα.

Δ. Μαθητικοί Διαγωνισμοί

1. Συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής «Ο Αριστοτέλης».

2. Συμμετοχή στον 8ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ελληνόφωνων Ιστοτόπων. Πρόκριση της ιστοσελίδας του σχολείου στις 10 καλύτερες ελληνικές εκπαιδευτικές ιστοσελίδες. (6η θέση τελική κατάταξη). Υπεύθυνος για τη σχεδίαση και τη συντήρηση της ιστοσελίδας του σχολείου είναι ο κύριος Μπαλάσκας Αθανάσιος.

3. Συμμετοχή στο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας. Η μαθήτρια μας Καραμολέγκου Ευαγγελία διακρίθηκε πετυχαίνοντας την 10η υψηλότερη βαθμολογία σε σύνολο 898 συμμετεχόντων. Καθηγητής της μαθήτριας μας ήταν ο κύριος Καϊσίδης Μιχάλης.

4. Συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Χημείας. Ο μαθητής μας Τηλελής Πέτρος διακρίθηκε πετυχαίνοντας την 20η υψηλότερη βαθμολογία σε σύνολο σχεδόν 800 συμμετεχόντων.

5. Συμμετοχή στο 3ο Διασχολικό Διαγωνισμός Ιστορίας. Ο μαθητής της Β’ τάξης Φουρναράκης Γεώργιος-Μάριος προκρίθηκε στην τελική φάση. Καθηγήτρια του μαθητή μας ήταν η κυρία Γκρίνια Αθηνά.

6. Συμμετοχή στο 1ο Διαγωνισμό Γρίφων, Μαθηματικών και Λογικής. Η ομάδα του σχολείου μας που αποτελούνταν από τους μαθητές Βαλουξή Σπύρο, Γεωργούτσο Θάνο και Βλάχο Χρήστο κατέκτησε την πρώτη θέση. Στη τελική φάση προκρίθηκε και διαγωνίστηκε και η δεύτερη ομάδα που σχολείου μας που αποτελούνταν από τους μαθητές Αλευρόπουλο Κωνσταντίνο, Μερτζάνη Γεώργιο και Τριανταφυλλάκη Βασίλειο. Την προετοιμασία των μαθητών μας την είχε αναλάβει ο καθηγητής μαθηματικών Ασημακόπουλος Χρήστος, ενώ τη μετακίνηση τους την ανέλαβε η καθηγήτρια μαθηματικών Στάθη Σταυρούλα.

7. Συμμετοχή στο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαθηματικών «Ο Θαλής». Πρόκριση στην δεύτερη φάση της μαθήτριας μας Αθουσάκη Μυρτώς.

8. Συμμετοχή στο Διαγωνισμό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας.

9. Συμμετοχή στο Διαγωνισμό «Euroscola».

10. Συμμετοχή σε Αγώνες Αυθόρμητου Λόγου που διοργάνωσε το 6ο ΓΕ.Λ. Νέας Σμύρνης το Σάββατο 29/4. Από το σχολείο μας συμμετείχαν οι μαθητές/μαθήτριες: Γιαννοπούλου Άννα (16η θέση), Ρεμούντης Μιχάλης (27ος θέση) και Φουρναράκης Μάριος (36ος θέση). Τους μαθητές μας προετοίμασαν οι φιλόλογοι του σχολείου μας κυρία Οικονομοπούλου Χριστίνα και η κυρία Τσιάνα Βασιλική. Συνολικά συμμετείχαν 61 μαθητές.

Ε. Αθλητικές δραστηριότητες

1. Συμμετοχή στο σχολικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης αγοριών και κοριτσιών. Η ομάδα των κοριτσιών στέφτηκε πρωταθλήτρια στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας. Η ομάδα αποτελούνταν από τις: Βλαχοπούλου Μαρία, Χονδροπούλου Ευγενία-Ουρανία, Χειλάκη Δήμητρα, Τσαφαρά Ίριδα, Κανιαδάκη Κωνσταντίνα, Στεργίου Σωτηρία, Ξηραδάκη Άλκηστις, Τσιτρά Ηλιάννα. Γυμναστές σχολείου: Σαράντος Δημήτριος, Χαράλαμπος Αναγνωστόπουλος.

2. Συμμετοχή στο σχολικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.

3. Συμμετοχή στο σχολικό πρωτάθλημα βόλεϊ κοριτσιών.

4. Συμμετοχή στο σχολικό πρωτάθλημα αντισφαίρισης.

5. Συμμετοχή στο σχολικό πρωτάθλημα άρσης βαρών.

6. Συμμετοχή στο σχολικό πρωτάθλημα κλασικού αθλητισμού. Η μαθήτριά μας Σγουμποπούλου Ιωάννα προκρίθηκε στη Γ’ φάση (τελικός) των Πανελλήνιων Αγώνων κλασικού αθλητισμού σχολικού έτους 2016-2017 στο άθλημα της σφυροβολίας. (Εκκρεμεί το αποτέλεσμα).

7. Συμμετοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες Τζούντο μαθητών και μαθητριών Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας για το σχολικό έτος 2016-2017. Η μαθήτρια μας Ιγγλέση Βασιλική κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία των 57 κιλών.

8. Με πρωτοβουλία τουκυρίου Αναγνωστόπουλου, καθηγητή Φυσικής Αγωγής του σχολείου μας και του 15μελους μαθητικού συμβουλίου, διαμορφώθηκε μια ανενεργή αίθουσα διδασκαλίας σε αίθουσα πινγκ πονγκ, προκειμένου να αθλούνται και να ψυχαγωγούνται οι μαθητές μας.

ΣΤ. Ψηφιακές δράσεις

1. Ένταξη στο Μητρώο σχολείων που χρησιμοποιούν Ανοιχτές Τεχνολογίες στην Εκπαιδευτική διαδικασία. Υπεύθυνος δράσης: Μπαλάσκας Αθανάσιος

2. Εκπόνηση εργασίας STEM με χρήση μικροελεγκτή Arduino Uno στα πλαίσια του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας. Υπεύθυνος καθηγητής: Μπαλάσκας Αθανάσιος

3. Αναβαθμίστηκε η e-safety ετικέτα μας από χάλκινη σεαργυρή και το σχολείο μας ανήκει πλέον ανάμεσα στα 20 σχολεία σε όλη την Ελλάδα που πρωταγωνιστούν σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας και διαθέτουν την αντίστοιχη ετικέτα. Υπεύθυνος καθηγητής: Μπαλάσκας Αθανάσιος

4. Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή εβδομάδα κώδικα με τους μαθητές του τμήματος Β4 να εξοικειώνονται με τις βασικές αρχές προγραμματισμού της πλατφόρμας Arduino. Υπεύθυνος καθηγητής: Μπαλάσκας Αθανάσιος

Ζ. Ημερίδες

1. Συμμετοχή στην ημερίδα του Κέντρου Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Yγείας «Αργώ» των Δήμων Αγίας Παρασκευής και Χολαργού-Παπάγου με θέμα τις εξαρτήσεις και το ασφαλές διαδίκτυο. Το σχολείο μας εκπροσώπησε ο Διευθυντής του κύριος Μποζινάκης Νικόλαος και ο εκπαιδευτικός κύριος Μπαλάσκας Αθανάσιος.

2. Συμμετοχή στην ημερίδα που διοργάνωσε το ΓΕΛ Φιλοθέης σε συνεργασία με το ΕΚΦΕ Χαλανδρίου με θέμα «Από τη Γη στον Γαλαξία: το 40χρονο ταξίδι των Voyagers στο διάστημα» και ομιλητή τον ακαδημαϊκό και αστροφυσικό κύριοΚριμιζή. Το σχολείο μας εκπροσώπησε  ο κύριος Σίδερης Σπυρίδων και ο κύριος Μπαλάσκας Αθανάσιος.

Η. Κοινωνική Προσφορά

1. Στα πλαίσια του φετινού Τηλεμαραθωνίου Αγάπης “Υπερασπίσου το παιδί” που διοργάνωσε η Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNICEF σε συνεργασία με την ΕΡΤ και ο οποίος ήταν αφιερωμένος στα παιδιά που βιώνουν τη φτώχεια και τον υποσιτισμό, παραδόθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2016 ο “κουμπαράς” του 1ου ΓΕ.Λ. Αγίας Παρασκευής από το Διευθυντή μας κύριο Μποζινάκη στην πρόεδρο της Ένωσης Γονέων κα Εύη Ματιάτου και στον αντιδήμαρχο Παιδείας Παναγιώτη Γκόνη.

2. Με πρωτοβουλία του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου συγκεντρώθηκαν τρόφιμα προκειμένου να ενισχύσουν το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

3. Συμμετοχή στη δράση «Μαζεύω καπάκια……Μοιράζω χαμόγελα» για την συγκέντρωση πλαστικών καπακιών, ώστε να αποκτηθούν αναπηρικά αμαξίδια.

Θ. Τοπική κοινωνία

1. Συμμετοχή στην 11η συνάντηση μαθητικής δημιουργίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής:

Α. Με θεατρική ομάδα.

Παράσταση: «Ο Απρόσκλητος Επισκέπτης» της Αγκάθα Κρίστι

Διασκευή: Γιάννης Σέρρης – Σπύρος Σουρβίνος

Σκηνοθεσία – Μουσική Επιμέλεια: Σοφία Αθανασοπούλου

Σκηνικά – Κοστούμια: Μαίρη Ριζκ-Καρακατσάνη

Στο αστυνομικό αυτό μυθιστόρημα της διάσημης αγγλίδας συγγραφέως έργων μυστηρίου μια νύχτα με ομίχλη, στη Νότια Ουαλία, ο Μάικλ Σταργκουέντερ πέφτει με το αυτοκίνητό του σε ένα χαντάκι. Αναζητώντας βοήθεια μπαίνει στο πρώτο σπίτι που συναντά και εκεί βρίσκεται μπροστά στο πτώμα του Ρίτσαρντ Γουόργουικ. Δίπλα του η σύζυγός του, Λόρα Γουόργουικ με ένα πιστόλι στο χέρι δηλώνει ότι τον σκότωσε. Ο απρόσκλητος επισκέπτης αποφασίζει να την βοηθή σει σκηνοθετώντας έναν φόνο. Ποιόν, όμως, στην πραγματικότητα προστατεύει;

Συμμετέχουν: Γιώργος Γιάννης (Μάικλ Σταργκουέντερ) – Χριστιάννα Γκούμα (Λόρα Γουόργουικ)- Άγγελος Κυριακόπουλος (Ρίτσαρντ Γουόργουικ) – Βασιλική Μοσχόβη(Δεσποινίς Μπένετ) – Μυρτώ Αθουσάκη (Τζαν Γουόργουικ) – Ανδριάνα Σιλιντζίρη(Κα Γουόργουικ) – Τηλέμαχος Παπαδούλης (Άνγκελ) – Χριστίνα Πύρρου (Επιθεωρήτρια Κρίστι) – Ελένη Ανδρώνη (Αρχιφύλακας Καντγουολάντερ) – Μιχάλης Ρεμούντης (Τζούλιαν Φαράρ)

Β. Με χορευτική ομάδα παραδοσιακών χορών (προετοιμασία κύριος Αναγνωστόπουλος)

ΧΟΡΟΙ: Ζωναράδικος (Τραγούδι: Βασιλική) Χασάπικο (Τραγούδι: Φραγκοσυριανή) Ικαριώτικο Παλαιό (Τραγούδι: Ικαριώτικο Παλαιό)

Γ. Με τη Μυρτώ Αθουσάκη στο σύγχρονο χορό

Δ. Με το Μουσικό Συγκρότημα 3V

(Αιμίλιος Σουγιουλτζής – Αθανάσιος Τσουκνίδας – Σπύρος Γεωργάκης – Μιχάλης Πετρίδης)

Η διοίκηση, εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής κάθε χρόνο συνεργάζονται αρμονικά προκειμένου να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό παιδαγωγικό αποτέλεσμα. Ελπίζουμε και φέτος να τα καταφέραμε!

Τέλος, ενόψει της έναρξης των προαγωγικών, απολυτήριων και Πανελλαδικών Εξετάσεων θέλουμε να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους μαθητές μας.

0

Αγώνες Αυθόρμητου Λόγου

Το σχολείο μας συμμετείχε για πρώτη φορά σε που διοργάνωσε το 6ο ΓΕ.Λ. Νέας Σμύρνης το Σάββατο 29/4. Η ομάδα μας αποτελούνταν από τη μαθήτρια Γιαννοπούλου Άννα (16η θέση) και τους μαθητές Ρεμούντη Μιχάλη (27η θέση), Φουρναράκη Μάριο (36η θέση).Τους μαθητές μας προετοίμασαν οι φιλόλογοι του σχολείου κυρία Οικονομοπούλου Χριστίνα και η κυρία Τσιάνα Βασιλική. Συνολικά συμμετείχαν 61 μαθητές. Η παρουσία μας για πρώτη φορά σε τέτοιους αγώνες κρίνεται άκρως ικανοποιητική, καθώς για ελάχιστους πόντους δεν προκριθήκαμε στην τελική φάση.

Ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ σε όλους!
0

«Ο Απρόσκλητος Επισκέπτης» της Αγκάθα Κρίστι

Στο πλαίσιο του 11ου μαθητικού φεστιβάλ του Δήμου Αγίας Παρασκευής η θεατρική ομάδα του σχολέιου μας θα παρουσιάσει την παράσταση «Ο Απρόσκλητος Επισκέπτης» της Αγκάθα Κρίστι.

ΔΙΑΣΚΕΥΗ: Γιάννης Σέρρης – Σπύρος Σουρβίνος ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ – ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:Σοφία Αθανασοπούλου ΣΚΗΝΙΚΑ – ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ: Μαίρη Ριζκ-Καρακατσάνη

Στο αστυνομικό αυτό μυθιστόρημα της διάσημης αγγλίδας συγγραφέως έργων μυστηρίου μια νύχτα με ομίχλη, στη Νότια Ουαλία, ο Μάικλ Σταργκουέντερ πέφτει με το αυτοκίνητό του σε ένα χαντάκι. Αναζητώντας βοήθεια μπαίνει στο πρώτο σπίτι που συναντά και εκεί βρίσκεται μπροστά στο πτώμα του Ρίτσαρντ Γουόργουικ. Δίπλα του η σύζυγός του, Λόρα Γουόργουικ με ένα πιστόλι στο χέρι δηλώνει ότι τον σκότωσε. Ο απρόσκλητος επισκέπτης αποφασίζει να την βοηθήσει σκηνοθετώντας έναν φόνο. Ποιόν, όμως, στην πραγματικότητα προστατεύει;

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ: Γιώργος Γιάννης (Μάικλ Σταργκουέντερ) – Χριστιάννα Γκούμα (Λόρα Γουόργουικ)- Άγγελος Κυριακόπουλος (Ρίτσαρντ Γουόργουικ) – Βασιλική Μοσχόβη(Δεσποινίς Μπένετ) – Μυρτώ Αθουσάκη (Τζαν Γουόργουικ) – Ανδριάνα Σιλιντζίρη(Κα Γουόργουικ) – Τηλέμαχος Παπαδούλης (Άνγκελ) – Χριστίνα Πύρρου (Επιθεωρήτρια Κρίστι) – Ελένη Ανδρώνη (Αρχιφύλακας Καντγουολάντερ) -Μιχάλης Ρεμούντης (Τζούλιαν Φαράρ)

0