Category Archives: Νέα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020

 
 •  Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σηµειώσεις, διορθωτικό (blanco), υπολογιστικές µηχανές, ηλεκτρονικά µέσα µετάδοσης πληροφοριών (π.χ. κινητά τηλέφωνα, mp3 κτλ), άλλα αντικείµενα, εκτός από αυτά που επιτρέπει η ΚΕΕ, οτιδήποτε άλλο που θα µπορούσε να δολιεύσει την διαδικασία της εξέτασης (γραµµένα χέρια κτλ.).
 •  Επιτρέπεται να έχουν μαζί τους στυλό µπλε ή µαύρο, μολύβια, σβήστρα, νερό.
 •  Κάθε υποψήφιος θα παραλάβει µόνο ένα τετράδιο και δεν µπορεί να πάρει δεύτερο, εκτός αν αυτό είναι αρχικά (πριν αρχίσει η εξέταση) κατεστραµµένο.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΔΙΩΝ
 •  Ελέγχουν αν αυτά είναι εσωτερικά καθαρά, δεν έχουν τσαλακωµένα φύλλα και αν έχουν τον ίδιο αριθµό φύλλων µε αυτόν που αναγράφεται στο εξώφυλλο του τετραδίου.
 
 •  Συμπληρώνουν τα ατομικά τους στοιχεία σύμφωνα με τις οδηγίες των επιτηρητών στο εσώφυλλο του τετραδίου.
 
 • Συμπληρώνουν τα εξεταζόμενο μάθημα σύμφωνα με τις οδηγίες των επιτηρητών στο εξώφυλλο του τετραδίου.
 
 • Περιμένουν τους επιτηρητές να ελέγξουν ότι ο υποψήφιος έγραψε σωστά τα στοιχεία του, κάνοντας αντιπαραβολή, των στοιχείων που έγραψε, µε αυτά του δελτίου εξεταζοµένου και της κατάστασης στο εσώφυλλο του φακέλου. Οι επιτηρητές επικολλούν τα αυτοκόλλητα αριθμητήρια και τα καλύπτουν με αδιαφανές μαύρο αυτοκόλλητο.
 
 •  Οι εξεταζόμενοι δεν γράφουν τίποτα άλλο στο τετράδιο τους, το κλείνουν και περιμένουν με απόλυτη ηρεμία τα θέματα.
  ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
 • Πρέπει να ελέγξουν αν έχουν πάρει όλες τις σελίδες που πρέπει να είναι διαφορετικές μεταξύ τους.
 
 • Πρέπει να ελέγξουν αν είναι όλες οι σελίδες ευανάγνωστες.
 
 • Πρέπει να ελέγξουν αν τα θέµατα αντιστοιχούν σύµφωνα µε το πρόγραµµα στο µάθηµα της ηµέρας και στην κατεύθυνσή τους όταν πρόκειται για µάθηµα κατεύθυνσης.
 
 • Πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες (τελευταία σελίδα).
 
 • Δεν πρέπει να χρησιµοποιούν blanco για το σβήσιµο.
 
 • ∆εν µπορούν να γράφουν πράγµατα άσχετα µε το εξεταζόµενο αντικείµενο.
 
 • Πρέπει στην 1η σελίδα του τετραδίου στο επάνω µέρος να γράψουν το εξεταζόµενο µάθηµα και την ηµεροµηνία όπως αυτά αναγράφονται στο πάνω µέρος της 1ης σελίδας των θεµάτων.
 
 • Μπορούν να χρησιµοποιήσουν ως πρόχειρο τα αµέσως προηγούµενα φύλλα (πριν από το millimetre), στο τέλος του τετραδίου, αναγράφοντας την ένδειξη ΠΡΟΧΕΙΡΟ σε όσες σελίδες χρησιµοποιήσουν, οι οποίες δεν βαθµολογούνται σε καµία περίπτωση
 
 • Οι επιτηρητές γράφουν στον πίνακα τις ώρες έναρξης, δυνατής αποχώρησης και λήξης, καθώς και κάθε άλλη παρατήρηση που ανακοινώνει η Λυκειακή Επιτροπή.
 
 • ∆εν επιτρέπεται η είσοδος σε κανένα µαθητή µετά την διανοµή των θεµάτων.
 
 • Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε διευκρίνιση, πληροφορία ή επεξήγηση στους εξεταζόµενους εκτός των οδηγιών, διευκρινήσεων ή πληροφοριών που διαβιβάζονται σε αυτούς από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων δια των Λυκειακών Επιτροπών, τις οποίες ανακοινώνουν στους εξεταζόµενους οι επιτηρητές χωρίς να προβαίνουν σε δικές τους διευκρινίσεις.
 
 •  Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται στους εξεταζόµενους να βγουν από την αίθουσα χωρίς τη συνοδεία επιτηρητών.
  ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΕΤΡΑΔΙΩΝ❗️
 • Οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά τους στους επιτηρητές μετά τη λήξη του δυνατού χρόνου αποχώρησης ή με τη λήξη του χρόνου εξέτασης. Στην δεύτερη περίπτωση οι επιτηρητές λένε στους εξεταζόµενους να κλείσουν τα τετράδιά τους και τους καλούν έναν – έναν να τα παραδώσουν.
 
 • Οι επιτηρητές κατά την παραλαβή των δοκιµίων έλεγχουν τα ατοµικά στοιχείων των µαθητών . ∆ιαγράφουν χιαστί τα κενά διαστήµατα στο γραπτό, θέτουν την υπογραφή τους στο τέλος του κειµένου των απαντήσεων που υποδεικνύεται από τον εξεταζόµενο, και διαγράφουν χιαστί τον κενό χώρο κάτω από την υπογραφή τους, καθώς και αυτόν της επόµενης λευκής σελίδας. Τέλος παρουσία του εξεταζόµενου καλύπτουν µε το αδιαφανές αυτοκόλλητο τα στοιχεία του υποψηφίου.
  ΠΡΟΣΟΧΗ ❗️❗️❗️
 • Υποψήφιος που φέρει µαζί του στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται αντικείµενο ή µέσο από αυτά που απαγορεύονται, αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σηµειώσεις ή από γραπτό δοκίµιο άλλου εξεταζόµενου, θορυβεί και δε συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις των επιτηρητών εµποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζοµένων αποµακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης µε αιτιολογηµένη απόφαση της Λυκειακής Επιτροπής και βαθµολογείται µε τον κατώτερο βαθµό µηδέν (0)

Πανελλαδικές Εξετάσεις: Η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Προθεσμίες

Εκδόθηκε η προκήρυξη για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την προκήρυξη.

Υποβολή δικαιολογητικών για την συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Για ενημέρωση σχετικ’α με την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. κάνετε κλικ εδώ.

Οδηγίες του αρμόδιου Υφυπουργείου Αθλητισμού που αφορούν στη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων

 Οδηγίες του αρμόδιου Υφυπουργείου Αθλητισμού που αφορούν στη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων & τρόπο χρήσης από του μαθητές/τριες που πρόκειται να προπονηθούν ώστε να λάβουν μέρος στην πρακτική δοκιμασία στο πλαίσιο των  Πανελλήνιων εξετάσεων για την εισαγωγή τους σεΤΕΦΑΑ ,Στρατιωτικές-Αστυνομικές –Πυροσβεστικές –Λιμενικού & Σχολές Ακαδ.Εμπορικού Ναυτικού  – Οι οδηγίες αθλητικής προετοιμασίας – Οι διευκρινιστικές οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου που αφορά στο ιατρικό ιστορικό και την ιατρική βεβαίωση. – Το έντυπο ιατρικού ιστορικού αθλούμενου/ης και τεχνικού προσωπικού. -φόρμα ιατρικής βεβαίωσης  Το σχετικό link στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 

Ίδιος με πέρυσι ο αριθμός εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ίδιος με πέρυσι παραμένει φέτος ο αριθμός εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με απόφαση που υπεγράφη από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως και αφορά στον «Καθορισμό του αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021». Κοίταξε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Η προκήρυξη για την εισαγωγή των υποψηφίων στις Στρατιωτικές Σχολές

Εκδόθηκε από το ΓΕΕΘΑ η Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), [Ευελπίδων (ΣΣΕ),Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ),Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)] και των Ανωτέρων ΣτρατιωτικώνΣχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), [Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), ΠολεμικούΝαυτικού (ΣΜΥΝ) και Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)]

Για την προκήρυξη κάνε κλικ εδώ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ Γ’ ΤΑΞΗ

Ενόψει της επαναλειτουργίας του σχολείου σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 θα προσέλθουν στο σχολείο οι μαθητές της Γ’ τάξης σύμφωνα με τον παρακάτω διαχωρισμό των τμημάτων γενικής παιδείας:➡️Γ1: Από ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ έως και ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (11 μαθητές)
➡️Γ2: Από ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ έως και ΚΑΡΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΙΚΗ (11 μαθητές)
➡️Γ3: Από ΚΟΛΟΒΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ έως και ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΙΚ (11 μαθητές)
➡️Γ4: Από ΜΕΡΑΒΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ έως και ΝΤΑΓΚΑ ΔΑΝΑΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (11 μαθητές)
➡️Γ5: Από ΡΩΜΑΝΟΥ ΛΥΔΙΑ έως και ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (11 μαθητές)Πρωινή συγκέντρωση δεν θα πραγματοποιηθεί. Μετά το χτύπημα του κουδουνιού οι μαθητές θα κατευθυνθούν στις αίθουσες διδασκαλίας όπου θα ενημερωθούν από τους διδάσκοντες για τη λειτουργία του σχολείου αυτήν την περίοδο και στη συνέχεια θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα γενικής παιδείας, προσανατολισμού και επιλογής, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που ίσχυε τη στιγμή που έκλεισαν τα σχολεία στις 11 Μαρτίου (φωτογραφία) . Οι μαθητές αυτοί την πρώτη βδομάδα θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα τις μέρες ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Την Τρίτη 12 Μαΐου 2020 θα προσέλθουν στο σχολείο οι μαθητές της Γ’ τάξης σύμφωνα με τον παρακάτω διαχωρισμό των τμημάτων γενικής παιδείας: ➡️Γ1: Από ΒΟΡΡΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ έως και ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΑΝΘΙΜΗ (11 μαθητές)
➡️Γ2: Από ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ έως και ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (12 μαθητές)
➡️Γ3: Από ΛΑΐΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ έως και ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (10 μαθητές)
➡️Γ4: Από ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΒΑΪΟΣ έως και ΡΩΜΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣ (12 μαθητές)
➡️Γ5: Από ΤΣΑΚΝΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ έως και ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (11 μαθητές)Οι μαθητές αυτοί την πρώτη βδομάδα θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα τις μέρες ΤΡΙΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ και ισχύουν και για αυτούς τα ίδια που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Οι αίθουσες διδασκαλίας που θα χρησιμοποιηθούν την πρώτη βδομάδα φαίνονται σε φωτογραφία. Όλες έχουν εμβαδό 52.5 τετραγωνικά μέτρα και είναι οι μεγαλύτερες του σχολείου. Όλες έχουν απολυμανθεί, σε όλες έχουν τοποθετηθεί αντισηπτικά και τα θρανία έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ. Στο σχολείο δεν θα λειτουργήσει το κυλικείο. Αν υπάρχουν μαθητές/μαθήτριες που έχουν ειδικό λόγο να μην προσέλθουν στο σχολείο και να μην προσμετρηθούν οι απουσίες τους (βάσει δήλωσης γονέα/κηδεμόνα περί ύπαρξης ατόμου ευπαθούς ομάδας στο σπίτι όπως έχει οριστεί από την Επιτροπή, ή περίπτωση ατόμου που νοσεί) παρακαλούμε να κατεβάσετε μια υπεύθυνη δήλωση, να την συμπληρώσετε, να την υπογράψετε και να την αποστείλετε ηλεκτρονικά (σκαναρισμένη ή σε φωτογραφία) στο μαιλ του σχολείου (mail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr) μέχρι την Κυριακή 10/5/2020. Υπάρχει και η δυνατότητα της ηλεκτρονικής αποστολής της Υπεύθυνης Δήλωσης μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr. Με ψυχραιμία και πιστή τήρηση των κανόνων ασφαλείας όλα θα πάνε καλά. Από τη Διεύθυνση

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι/ες των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων θα πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο στο σχολείο προκειμένου να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων τους, να δουν ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες τους, να υπογράψουν και στα δύο αντίγραφα και να παραλάβουν το ένα, το οποίο και φυλάσσουν μέχρι το τέλος των εξετάσεων. Το δεύτερο υπογεγραμμένο αντίγραφο φυλάσσεται στο Λύκειο. Η ανωτέρω διαδικασία θα γίνει:
 •  Δευτέρα 11/5 και Τετάρτη 13/5 για τους μισούς μαθητές
 •  Τρίτη 12/5 και Πέμπτη 14/5 για τους άλλους μισούς
σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας και τις οδηγίες που σας δόθηκαν σε σημερινό email περι του χωρισμού των τμημάτων. Αν δεν προβείτε στην επιβεβαίωση της Αίτησης-Δήλωσής σας τότε αυτή δεν θα ληφθεί υπόψη. Παρακαλούμε την ίδια μέρα να προσκομίσετε 2 πρόσφατες φωτογραφίες προκειμένου να εκδοθούν τα απολυτήρια και τα δελτία εξεταζομένων.