Νεαπόλεως 5, 153 41 Αγία Παρασκευή Αττικής | Τηλέφωνο: 2106012959|Φαξ: 2106002277|email: mail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr

Μαθήματα

Ιστορία

Βρείτε εδώ σημειώσεις και προτεινόμενα θέματα για  την Α, ’ B’ και  Γ’ τάξη. Σχολικά βιβλία: Α’ τάξη, Β’ τάξη, Γ’ τάξη
3 μαθήματα

Λογοτεχνία

Βρείτε εδώ σημειώσεις και προτεινόμενα θέματα για την Α’ , B’ και  Γ’ τάξη. Σχολικά βιβλία: Α’ τάξη, Β’ τάξη, Γ’ τάξη γενικής παιδείας, Γ’ τάξη ανθρωπιστικών σπουδών
4 μαθήματα

Νεοελληνική Γλώσσα

Βρείτε εδώ σημειώσεις και προτεινόμενα θέματα για  την Α, ’ B’ και  Γ’ τάξη. Σχολικά βιβλία: Α’ τάξη, Β’ τάξη, Γ’ τάξη
Μάθημα 1

Αρχαία

Βρείτε εδώ σημειώσεις, ασκήσεις και προτεινόμενα θέματα για την Α’, Β’ και Γ’ τάξη. Σχολικά βιβλία: Α’ τάξη, Β’ τάξη Γενικής Παιδείας, Β’ τάξη Προσανατολισμού, Γ’ τάξη Προσανατολισμού
Μάθημα 1

Φιλοσοφία

Βρείτε εδώ σημειώσεις και προτεινόμενα θέματα για  την B’ τάξη. Σχολικό βιβλίο.

Λατινικά

Βρείτε εδώ σημειώσεις και προτεινόμενα θέματα για  την Γ’ τάξη. Σχολικό βιβλίο.