Νεαπόλεως 5, 153 41 Αγία Παρασκευή Αττικής | Τηλέφωνο: 2106012959|Φαξ: 2106002277|email: mail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr

Μαθήματα

Ιστορία

Βρείτε εδώ σημειώσεις και προτεινόμενα θέματα για  την Α, ? B? και  Γ? τάξη. Σχολικά βιβλία: Α? τάξη, Β? τάξη, Γ? τάξη
3 μαθήματα

Λογοτεχνία

Βρείτε εδώ σημειώσεις και προτεινόμενα θέματα για την Α? , B? και  Γ? τάξη. Σχολικά βιβλία: Α? τάξη, Β? τάξη, Γ? τάξη γενικής παιδείας, Γ? τάξη ανθρωπιστικών σπουδών
4 μαθήματα

Νεοελληνική Γλώσσα

Βρείτε εδώ σημειώσεις και προτεινόμενα θέματα για  την Α, ? B? και  Γ? τάξη. Σχολικά βιβλία: Α? τάξη, Β? τάξη, Γ? τάξη
Μάθημα 1

Αρχαία

Βρείτε εδώ σημειώσεις, ασκήσεις και προτεινόμενα θέματα για την Α?, Β? και Γ? τάξη. Σχολικά βιβλία: Α? τάξη, Β? τάξη Γενικής Παιδείας, Β? τάξη Προσανατολισμού, Γ? τάξη Προσανατολισμού
Μάθημα 1

Φιλοσοφία

Βρείτε εδώ σημειώσεις και προτεινόμενα θέματα για  την B? τάξη. Σχολικό βιβλίο.

Λατινικά

Βρείτε εδώ σημειώσεις και προτεινόμενα θέματα για  την Γ? τάξη. Σχολικό βιβλίο.