Νεαπόλεως 5, 153 41 Αγία Παρασκευή Αττικής | Τηλέφωνο: 2106012959|Φαξ: 2106002277|email: mail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr

Μαθήματα

Πολιτική Παιδεία

Βρείτε εδώ σημειώσεις και προτεινόμενα θέματα για  τη Α? και  Β? τάξη Σχολικά βιβλία: Α? τάξη, Β? τάξη
6 μαθήματα

Bασ. Αρχ. Κοινων. Επιστ.

Βρείτε εδώ σημειώσεις, φύλλα εργασίας και προτεινόμενα θέματα για  την B? τάξη. Σχολικό βιβλίο
3 μαθήματα

Κοινωνιολογία

Βρείτε εδώ σημειώσεις και προτεινόμενα θέματα για  την Γ? τάξη. Σχολικό βιβλίο.