Νεαπόλεως 5, 153 41 Αγία Παρασκευή Αττικής | Τηλέφωνο: 2106012959|Φαξ: 2106002277|email: mail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr

Μαθήματα

Άλγεβρα

Βρείτε εδώ σημειώσεις, ασκήσεις και προτεινόμενα θέματα για την Α’ και Β’ τάξη. Σχολικά βιβλία: Α’ τάξη, Β’ τάξη
8 μαθήματα

Γεωμετρία

Βρείτε εδώ σημειώσεις και προτεινόμενα θέματα για  την Α’ και Β’ τάξη. Σχολικά βιβλία: Α’ τάξη, Β’ τάξη
Μάθημα 1

Μαθηματικά Προσανατολισμού

Βρείτε εδώ σημειώσεις και προτεινόμενα θέματα για  τη B’ και  Γ’ τάξη. Σχολικά βιβλία: Β’ τάξη,  Γ’ τάξη
3 μαθήματα