Νεαπόλεως 5, 153 41 Αγία Παρασκευή Αττικής | Τηλέφωνο: 2106012959|Φαξ: 2106002277|email: mail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr

Μαθήματα

Bασ. Αρχ. Κοινων. Επιστ.

Βρείτε εδώ σημειώσεις, φύλλα εργασίας και προτεινόμενα θέματα για  την B τάξη. Σχολικό βιβλίο
3 μαθήματα

Νεοελληνική Γλώσσα

Βρείτε εδώ σημειώσεις και προτεινόμενα θέματα για  την Α, B και  Γ τάξη. Σχολικά βιβλία: Α τάξη, Β τάξη, Γ τάξη
Μάθημα 1

Ερευνητική Εργασία

Βρείτε εδώ υλικό και παρουσιάσεις για τις ερευνητικές εργασίες της Α και Β τάξης.
14 μαθήματα

Φυσική

Βρείτε εδώ σημειώσεις, ασκήσεις και προτεινόμενα θέματα για την Α, Β και Γ τάξη. Σχολικά βιβλία: Α τάξη, Β τάξη Γενικής Παιδείας, Β τάξη Προσανατολισμού, Γ τάξη Προσανατολισμού
10 μαθήματα

Χημεία

Βρείτε εδώ σημειώσεις, ασκήσεις και προτεινόμενα θέματα για  την Α, Β και Γ τάξη. Σχολικά βιβλία: Α τάξη, Β τάξη Γενικής Παιδείας, Β τάξη Προσανατολισμού, Γ τάξη Προσανατολισμού Σημειώσεις Χημείας 1ο Μέρος
7 μαθήματα

Αρχαία

Βρείτε εδώ σημειώσεις, ασκήσεις και προτεινόμενα θέματα για την Α, Β και Γ τάξη. Σχολικά βιβλία: Α τάξη, Β τάξη Γενικής Παιδείας, Β τάξη Προσανατολισμού, Γ τάξη Προσανατολισμού
Μάθημα 1

Ξένη Γλώσσα

Βρείτε εδώ σημειώσεις και προτεινόμενα θέματα για  την Α,  B και  Γ τάξη.
2 μαθήματα

Πληροφορική

Βρείτε εδώ σημειώσεις και προτεινόμενα θέματα για  την Γ? τάξη. Σχολικό βιβλίο.

Οικονομία

Βρείτε εδώ σημειώσεις και προτεινόμενα θέματα για  την Γ? τάξη. Σχολικό βιβλίο.

Κοινωνιολογία

Βρείτε εδώ σημειώσεις και προτεινόμενα θέματα για  την Γ? τάξη. Σχολικό βιβλίο.

Φιλοσοφία

Βρείτε εδώ σημειώσεις και προτεινόμενα θέματα για  την B? τάξη. Σχολικό βιβλίο.