Πρόγραμμα Erasmus+

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Τίτλος Σχεδίου: Innovative methods in teaching green solutions and sustainability Διάρκεια Σχεδίου:12 μήνες

Η Δράση ΚΑ1 αφορά τη μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης και προσφέρει την ευκαιρία σε στελέχη δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων να βιώσουν μια μαθησιακή εμπειρία σε μια άλλη χώρα. Το πρόγραμμα μας ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου 2020.Το σχολείο μας έχει σταθερά ευρωπαϊκό προσανατολισμό και στοχεύει στην ανάπτυξή του μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών με άλλα σχολεία του εξωτερικού. Βασικοί στόχοι του σχεδίου κινητικότητας ήταν:– η ανάπτυξη συλλογικών δράσεων με την ενεργή εμπλοκή των μαθητών,  που θα οδηγήσει μελλοντικά στην αλλαγή της περιβαλλοντολογικής και κοινωνικής πραγματικότητας.– ο εκσυγχρονισμός του σχολείου μας και η μετάβαση από την απλή γνωσιοκεντρική διδασκαλία που παρέχει τεχνοκρατική γνώση, στην μαθητοκεντρική διδασκαλία, όπου θα χρησιμοποιούνται ολιστικές διδακτικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες, οι οποίες θα βοηθούν στην οικοδόμηση της γνώσης από τον ίδιο τον μαθητή.– η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών μας και της συνεργατικής μάθησης, ξεφεύγοντας από τις παραδοσιακές διδακτικές μεθοδολογίες και το ανταγωνιστικό μαθησιακό περιβάλλον, γεγονός που θα οδηγήσει και στην ανάπτυξη ενός καλύτερου κλίματος σε όλο το σχολείο.– η ευαισθητοποίηση των μαθητών μας σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και την πράσινη ανάπτυξη, ένα επίκαιρο θέμα το οποίο προωθεί την αειφορία και συμβάλει στην διαμόρφωση περιβαλλοντολογικών αξιών, στάσεων και συμπεριφορών, δημιουργώντας υπεύθυνους πολίτες με ενεργό συμμετοχή στα κοινά και στη λήψη αποφάσεων.– η δικτύωση του σχολείου μας με σχολεία του εξωτερικού και η ανάπτυξη νέων συνεργασιών με φορείς εκπαίδευσης και σχολεία του εξωτερικού.Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε μια δράση κινητικότητας στην οποία συμμετείχαν συνολικά τέσσερεις εκπαιδευτικοί του 1ου ΓΕ.Λ. Αγίας Παρασκευής οι οποίοι διαθέτουν αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και γνωρίζουν πολύ καλά την αγγλική γλώσσα προκειμένου να μεταφέρουν την εμπειρία τους στην σχολική κοινότητα.Η επιμορφωτική δραστηριότητα με θέμα: “Innovative methods in teaching green solutions and sustainability” πραγματοποιήθηκε στο Middelfart της Δανίας και την παρακολούθησαν τέσσερεις εκπαιδευτικοί (κα. Ταράτσα, κ. Καϊσίδης, κ. Ασημακόπουλος, κ. Σαραντόπουλος) με στόχο να αναπτύξουν ικανότητες σχεδιασμού, ανάληψης και αξιολόγησης των μαθημάτων που εστιάζονται στις προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες του μαθητή. Γνώρισαν νέες μεθόδους διδασκαλίας περιβαλλοντολογικών ζητημάτων και λύσεων, όπως είναι η βιωματική και η ανακαλυπτική μάθηση. Το σεμινάριο οργανώθηκε από τον Δήμο Μιντελφάρτ της Δανίας και περιλάμβανε α) εκπαιδευτικές επισκέψεις σε τοπικά σχολεία, όπου οι καθηγητές είχαν την ευκαιρία να δουν πώς διδάσκεται η περιβαλλοντολογική αγωγή στα σχολεία της Δανίας, β) συμβουλευτικές συνεδρίες, όπου οι εκπαιδευτικοί μπόρεσαν να καταρτίσουν ολοκληρωμένα σχέδια μαθήματος με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών από την Δανία, γ) επισκέψεις σε χώρους διαλογής απορριμμάτων και εξοικονόμησης ενέργειας.Τελικός στόχος είναι να μεταφερθούν εμπειρίες που θα αυξήσουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών μας, ώστε όχι μόνο ως πολίτες μιας τοπικής κοινωνίας, αλλά ως παγκόσμιοι πολίτες…να βλέπουν με ευθύνη και ελπίδα το μέλλον.Ο εξαιρετικός βαθμός ικανοποίησης των επιμορφούμενων, αλλά και των φορέων υποδοχής είχε ως αποτέλεσμα την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συνεργασία και μετά τη λήξη του σχεδίου, συμβάλλοντας στη διεθνοποίηση του σχολείου μας.

Κλείνοντας θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλαν στην άρτια οργάνωση, στην πραγματοποίηση και στην ολοκλήρωση του προγράμματος.

Ο Διευθυντής Η Συντονίστρια του Προγράμματος
  Αθανάσιος Αναστασίου

  Ασημίνα Ταράτσα

ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος ERASMUS+/ Δράση ΚΑ1 που υλοποιεί το σχολείο μας με θέμα : «Σχολείο και αειφόρος ανάπτυξη»

α) πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23/1/20 ενημέρωση των καθηγητών του σχολείου από την ομάδα των εκπαιδευτικών που παρακολούθησε το σχετικό σεμινάριο στο Middelfart της Δανίας.

β) εγκρίθηκαν 2 περιβαλλοντικά προγράμματα με θέμα : 1. «Ανα-κύκλωσ-η ζωής», υπεύθυνος : κ. Μ. Καϊσίδης κλ. ΠΕ04.02 Χημικός, συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί κα Ασημίνα Ταράτσα κλ. ΠΕ88.01 Γεωπόνος και Χρήστος Ασημακόπουλος κλ. ΠΕ03 Μαθηματικός. Στόχος η προμήθεια στο σχολείο κάδων πολλαπλών υποδοχών, κάδου για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, λαμπτήρων και χαρτοφάγου και η καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης στους μαθητές.  2. «Κομποστοποίηση στο σχολείο», υπεύθυνη κα Ασημίνα Ταράτσα κλ. ΠΕ88.01 Γεωπόνος, συνεργαζόμενοι καθηγητές Ιωάννης Σαραντόπουλος κλ. ΠΕ86 Πληροφορικής και Σαμοίλη Αννα κλ. ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής. Στο σχολείο υπάρχει ήδη αυτοσχέδιος κομποστοποιητής που κατασκευάστηκε από μαθητές προηγούμενων χρόνων, τον οποίο θα εκπαιδευτούν να χρησιμοποιούν και οι επόμενοι μαθητές. Επίσης θα γίνει αναζήτηση «παθητικού» τρόπου ποτίσματος του σχολικού κήπου με βρόχινο νερό.

γ) την Πέμπτη 30/1/20 θα ακολουθήσει αντίστοιχη ενημέρωση των μαθητών του σχολείου, καθώς και εκπροσώπων από φορείς.

 

Ενημερωτική συνάντηση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου μας.

Στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος ERASMUS+/Δράση ΚΑ1 που υλοποιούμε φέτος με θέμα: «Σχολείο και αειφόρος Ανάπτυξη», πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30-1-20 ενημερωτική συνάντηση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου μας.

Οι εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν το σχετικό σεμινάριο στο Middelfart της Δανίας (κα Ασημίνα Ταράτσα-Γεωπόνος, κ. Μιχάλης Καϊσίδης-Χημικός, κ. Χρήστος Ασημακόπουλος-Μαθηματικός, κ. Ιωάννης Σαραντόπουλος-Πληροφορικής), μετέφεραν τις εμπειρίες της επίσκεψής τους σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και εκπροσώπους γονέων του σχολείου. Παράλληλα, παρουσίασαν τα δυο εγκεκριμένα περιβαλλοντικά προγράμματα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων, καθώς και το όραμά τους για την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης σε όλη τη σχολική κοινότητα.

Ευχαριστούμε θερμά την Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου για την Αειφορία κα Παπαζήση για την παρουσία της και για τις κατευθυντήριες γραμμές που μας δίνει. Ευχαριστούμε επίσης θερμά την Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίας Παρασκευής κα Ελένη Δάβαρη που παραβρέθηκε στην εκδήλωση και η οποία μας τόνισε ότι η συνεργασία και η στήριξη του Δήμου προς τις σχολικές μονάδες στο τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι δεδομένη. Μάλιστα μας ενημέρωσε ότι πολύ σύντομα θα τοποθετηθούν γωνιές ανακύκλωσης σε σχολεία της πόλης. Σκοπός…Αλλάζουμε Νοοτροπία!
   
  

Για ο πρόγραμμα Erasmus+ δείτε τις φωτογραφίες που αφορούν:

α) την πόλη Middelfart της Δανίας

β) τους 17 στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη

 

γ) την ενέργεια

δ) την εξοικονόμηση νερού

 
   

ε) την κυκλική οικονομία

   
   
   
 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Τίτλος Σχεδίου: Learning from the best Διάρκεια Σχεδίου:12 μήνες Ε+ Link number: 2016-1-EL01-KA101-023001

Το σχολικό έτος 2016-2017 το 1ο Γενικό Λύκειο Αγίας Παρασκευής συμμετέχει στη Δράση ΚΑ1/Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης του Προγράμματος Erasmus+ με ομάδα έξι καθηγητών (δύο ομάδες των τριών ατόμων).

Περίληψη Σχεδίου Το 1ο ΓΕΛ Αγ. Παρασκευής είναι ένα τριτάξιο λύκειο, όπου φοιτούν τριακόσιοι εξήντα τέσσερις (364) μαθητές και υπηρετούν τριάντα έξι (36) μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Είναι ένα σύγχρονο σχολείο που προσπαθεί να προωθεί την καινοτομία και τη συνεργασία με την τοπική κοινότητα. Το σχολείο έχει σταθερά Ευρωπαϊκό προσανατολισμό και στοχεύει στην ανάπτυξη του μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών με άλλα σχολεία του εξωτερικού.

Βασικοί στόχοι του σχεδίου κινητικότητας:  Η απόκτηση νέων δεξιοτήτων διοίκησης του σχολείου με έμφαση στη στρατηγική, στη διαχείριση ποιότητας, στην ενεργό συμμετοχή των καθηγητών και στην εφαρμογή του μοντέλου των ομάδων εργασίας στη διοίκηση  Η επιμόρφωση των καθηγητών στην εφαρμογή νέων διδακτικών μεθόδων που να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των μαθητών και να ενεργοποιούν το ενδιαφέρον τους, με έμφαση στη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας  Η ανάπτυξη δεξιοτήτων αγγλικής γλώσσας και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων για τη συμμετοχή περισσότερων καθηγητών σε Ευρωπαϊκές δράσεις και προγράμματα Υπάρχει η ανάγκη βελτίωσης του Ευρωπαϊκού προφίλ του σχολείου μας, μέσω των συνεργασιών με φορείς εκπαίδευσης και άλλα σχολεία του εξωτερικού, η απόκτηση τεχνογνωσίας πάνω σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και η δικτύωση του σχολείου μας με άλλα σχολεία του εξωτερικού.

Οι δράσεις που προβλέπονται ως απάντηση των προαναφερθέντων στόχων είναι:  Παρακολούθηση του σεμιναρίου “Structured Study Visit to Schools/Institutes & Training Seminar in FINLAND “, από (τρεις) 3 εκπαιδευτικούς  Παρακολούθηση του σεμιναρίου “School management” από τρεις (3) εκπαιδευτικούς

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του σχεδίου για το σχολείο είναι:  να αναθεωρήσουν τον τρόπο διοίκησης του σχολείου, διαμορφώνοντας το όραμα και την αποστολή του σχολείου  να ανασχεδιάσουν τη στρατηγική του σχολείου, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς και τους διαθέσιμους πόρους  να οργανώσουν δυναμικά περιβάλλοντα μάθησης, εστιάζοντας στην απόκτηση μεταγνωστικών στρατηγικών  να προσφέρουν ένα καλύτερο σχολείο στους μαθητές και να ανοίξουν τους ορίζοντες τους σε νέες μαθησιακές εμπειρίες  να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που δίνονται για διακρατική συνεργασία και για Ευρωπαϊκά προγράμματα

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Με τη συμμετοχή τους στις δράσεις κινητικότητας, οι συμμετέχοντες βελτίωσαν τις διοικητικές τους ικανότητες, την επιστημονική και παιδαγωγική τους κατάρτιση. Ως προς τις διοικητικές ικανότητες : 1. Κατανόησαν τις παραμέτρους που συνδέονται με την ανάπτυξη και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού διαφορετικών ηλικιών στην εκπαίδευση (age management), με ιδιαίτερη έμφαση στην επιμόρφωση και στην προώθηση της επικοινωνίας. 2. Σχεδίασαν τρόπους υποστήριξης και εμψύχωσης τόσο των παλαιότερων εκπαιδευτικών όσο και αυτών που εντάσσονται τώρα στο εκπαιδευτικό σύστημα (teachers encouragement). 3. Ανέπτυξαν το όραμα και τη στρατηγική τους για την ανάπτυξη του σχολείου και την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής (ρατσισμός, σχολικός εκφοβισμός, σχολική διαρροή, σχολική βία κλπ) 4. Εξοικειώθηκαν με διαφορετικά πρωτόκολλα διαχείρισης κρίσεων. 5. Εξοικειώθηκαν με συστήματα διοίκησης που στοχεύουν στη μέγιστη απόδοση/όφελος για τους μαθητές, χρησιμοποιώντας μόνο τους ελάχιστους και αναγκαίους πόρους (π.χ. LEAN) 6. Μελέτησαν τρόπους βελτίωσης της ψυχικής υγείας των στελεχών εκπαίδευσης προκειμένου να ασκήσουν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους. 7. Μελέτησαν περιπτώσεις που συνδέονται με ζητήματα αξιολόγησης, απολογισμού και λογοδοσίας στην εκπαίδευση π.χ. δυνατότητα ανάπτυξης διαχείρισης ποιότητας στο σχολείο με έμφαση στην αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας. 8. Αναλύθηκε πως οι ομάδες εργασίας εκπαιδευτικών μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο διοίκησης, αλλά και για το σχεδιασμό και υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου. Επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση.

Αναβάθμισαν την τη γλωσσική τους επάρκεια στην αγγλική γλώσσα, κυρίως όσον αφορά την ορολογία σε εκπαιδευτικά θέματα και απέκτησαν αυτοπεποίθηση στον προφορικό τους λόγο Απέκτησαν γνώσεις σχετικά με το φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα και τις επιμέρους παραμέτρους που το κάνουν αποτελεσματικό και ελκυστικό για τους Ελληνες εκπαιδευτικούς, οι οποίες συνοψίζονται παρακάτω: 1. Καλή συνεργασία κι όχι ανταγωνισμός. 2. Ίσες ευκαιρίες για όλους. 3. Εμπιστοσύνη μεταξύ των μαθητών, μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών και μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων. 4. Ίσες ευκαιρίες για μόρφωση, είτε ο μαθητής ζει στην πρωτεύουσα, είτε σε απομακρυσμένη περιοχή. 5. Εκπαίδευση σε ρεαλιστικές συνθήκες (αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση).

Εντυπωσίασαν, η υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων και η ωριμότητα των μαθητών, ως απόρροια της γενικότερης κουλτούρας σχέσεων – συμπεριφοράς (μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών) και του ευρύτερου κλίματος εμπιστοσύνης στην κοινωνία. Εμπλούτισαν τη διδασκαλία τους με καινούργιες και ελκυστικότερες (τόσο για τους μαθητές, όσο και για τους ίδιους) πρακτικές, τεχνικές και μεθόδους διδασκαλίας, καθώς: 1. Επισκέφτηκαν σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. 2. Παρακολούθησαν μαθήματα μέσα στις τάξεις και βίωσαν μια πολιτισμική αλληλεπίδραση με μαθητές και καθηγητές. 3. Ενημερώθηκαν για τις νέες παιδαγωγικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία (π.χ. μάθημα μέσω συζήτησης σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες διδασκαλίας στις οποίες υπάρχουν καναπέδες, σκαμπώ, τραπέζια) 4. Ενημερώθηκαν για τη χρήση της νέας τεχνολογίας στη διδασκαλία (χρήση διαδραστικών πινάκων, χρήση σύγχρονων συσκευών από τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων). 5. Επισκέφτηκαν χώρους πολιτιστικής εκπαίδευσης μαθητών (Ateneum Gallery, Νησί Suomelina).

Ενίσχυσαν την ικανότητά τους για αλληλεπίδραση και συνεργασία με φορείς και φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Συγκεκριμένα, διατηρούν επαφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με εκπαιδευτικούς που γνώρισαν κι έχει διευρυνθεί η συνεργασία με αρκετούς καθηγητές του Λυκείου με αντίστοιχους καθ’ ύλην διδάσκοντες συναδέλφους τους στο εξωτερικό. Κατά συνέπεια, ισχυροποίησαν την εμπειρία τους στις ευρωπαϊκές συνεργασίες, αναγνώρισαν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων των διαφόρων χωρών της Ευρώπης και αποκόμισαν μια πληρέστερη αντίληψη για την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης, αμφισβητώντας παγιωμένες αντιλήψεις και ζυμώνοντας νέες ιδέες που μπορούν να εφαρμοστούν και στο δικό τους σχολείο. Η όλη εμπειρία ενδυνάμωσε το επαγγελματικό τους προφίλ σαν εκπαιδευτικοί.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Με τη συμμετοχή του σχολείου στο σχέδιο κινητικότητας, υπήρξαν τα κατάλληλα ερεθίσματα και η έμπνευση ώστε να βελτιωθεί του σχολείο μας σε τρεις τομείς:

1. Στη διοίκηση της σχολικής μονάδας. Σε αυτόν τον τομέα δόθηκε έμφαση στη διαχείριση ποιότητας και στην ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών όλων των ηλικιών στη διοίκηση της σχολικής μονάδας, μέσα από τη δημιουργία ομάδων εργασίας. Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν ύστερα από διαλογική συζήτηση συγκεκριμένες πολιτικές (policies) της σχολικής μονάδας για θέματα που αφορούν τη σχολική ζωή (π.χ. σχολικός εκφοβισμός, ασφάλεια στο διαδίκτυο, πολιτική προστασία, σχολική βία κλπ). Η δυνατότητα συμμετοχής όλων των καθηγητών σε ένα σύνολο προτάσεων σχεδιασμού, υλοποίησης και αυτοελέγχου του παιδαγωγικού τους έργου, αποτελεί βασική προϋπόθεση ενός σύγχρονου και δημοκρατικού σχολείου.

2. Αναβάθμιση του παιδαγωγικού έργου του σχολείου, με εισαγωγή νέων καινοτόμων προγραμμάτων που να καλλιεργούν τις μεταγνωστικές ικανότητες των μαθητών, με έμφαση στη χρήση ΤΠΕ. Συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί κατά τις επισκέψεις τους σε σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, και την παρακολούθηση μαθημάτων μέσα στις τάξεις, ενημερώθηκαν για τις νέες παιδαγωγικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία (π.χ. μάθημα μέσω συζήτησης σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες διδασκαλίας στις οποίες υπάρχουν καναπέδες, σκαμπώ, τραπέζια), απέκτησαν α) νέες ιδέες ως προς τη χρήση της νέας τεχνολογίας στη διδασκαλία (χρήση διαδραστικών πινάκων, χρήση σύγχρονων συσκευών από τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων) και β) ως προς την οργάνωση του σχολικού χώρου.

3. Ανάπτυξη Ευρωπαϊκών συνεργασιών στο πλαίσιο της πλατφόρμας eΤwinning και υλοποίηση προγραμμάτων σε συνεργασία με σχολεία του εξωτερικού, με προοπτική την ανάπτυξη συνεργασιών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Συγκεκριμένα, κατά την νέα σχολική χρονιά επιδιώκεται η αδελφοποίηση του σχολείου μας , με σχολείο αντίστοιχης βαθμίδας σε χώρα της Ε.Ε. και παράλληλα εκπαιδευτικός του σχολείου συμμετέχει στη δράση εθελοντικών διαδικτυακών μαθημάτων (e-courses) με θέμα «Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 για την υλοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε έργα eTwinning και η ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία μαθημάτων».

Για την εξασφάλιση του αντίκτυπου του σχεδίου στη σχολική μονάδα, μετά την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί παρουσίασαν προτάσεις βελτίωσης στον σύλλογο διδασκόντων, με στόχο την εκπόνηση σχεδίων δράσεων, όπου περιγράφονται λεπτομερώς οι στόχοι, τα μέσα, οι ενέργειες, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και το χρονοδιάγραμμα.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΧΥΣΗ

Οι εκπαιδευτικοί του 1ου ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής είχαν την πρόθεση να μεταφέρουν την εμπειρία τους και σε άλλα σχολεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Β’ Αθήνας, ώστε να παροτρύνουν τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς και να τους υποστηρίξουν όπως μπορούν για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Erasmus+. Ετσι στάλθηκε ηλεκτρονική πρόσκληση προς τα σχολεία της Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας και πραγματοποιήθηκε ημερίδα παρουσία της υπεύθυνης Σχολικής Συμβούλου. Επίσης αναρτήθηκε Δελτίο Τύπου στην εκπαιδευτική Πύλη ALFA VITA.gr (30 Αυγούστου 2017). Το έργο είχε επίσης αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία μέσα από την εκπαίδευση της νέας γενιάς, αλλά και στην τοπική σχολική κοινότητα μέσω των ενεργειών διάχυσης. Εκδόθηκε Δελτίο Τύπο στον τοπικό τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,

Δείτε φωτογραφίες από την επίσκεψη μας στην Φινλανδία.

Φωτογραφίες: Ταράτσα Ασημίνα, Μπαλάσκας Αθανάσιος