Γονείς και Κηδεμόνες

  • Πατήστε ΕΔΩ για να βρείτε τα ακόλουθα έντυπα:
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986
  • Απλή αίτηση γενικής χρήσης
  • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή
  • Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα για επιλογή Προσανατολισμού και μάθημα επιλογής Γ’ τάξης.
  • Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα για επιλογή Προσανατολισμού και μάθημα επιλογής Β’ τάξης.
  • Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα για μάθημα επιλογής Α’ τάξης.
  • Έντυπο γονικής συναίνεσης για λήψη ψηφιακού υλικού.