Γονείς και Κηδεμόνες

 
  • Πατήστε ΕΔΩ για να βρείτε τα ακόλουθα έντυπα:
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986
  • Απλή αίτηση γενικής χρήσης
  • Αίτηση δικαιολόγησης απουσιών: Οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών μας, αφού εκτυπώσουν και συμπληρώσουν το αντίστοιχο έντυπο δικαιολόγησης απουσιών, πρέπει να το επικυρώσουν σε αστυνομικό τμήμα ή Κ.Ε.Π (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) εφόσον η αίτηση θα προσκομισθεί από τον μαθητή στο σχολείοΕάν την προσκομίσει ο κηδεμόνας ΔΕΝ χρειάζεται επικύρωση.
  • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή
  • Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα για επιλογή Προσανατολισμού και μάθημα επιλογής Γ’ τάξης.
  • Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα για επιλογή Προσανατολισμού και μάθημα επιλογής Β’ τάξης.
  • Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα για μάθημα επιλογής Α’ τάξης.
  • Έντυπο γονικής συναίνεσης για λήψη ψηφιακού υλικού.