Μορφές εγκληματικότητας

Ερευνητική Εργασία » Μορφές εγκληματικότητας
Σκοπός της παρούσας έρευνας του Β? τετραμήνου ήταν οι μαθητές:
  • Να κατανοήσουν την έννοια της παραβατικότητας και της εγκληματικής συμπεριφοράς.
  • Να διερευνήσουν τις μορφές και τους τρόπους εμφάνισής της.
  • Να προσδιοριστούν τα αίτια που οδηγούν στην ανάπτυξή της.
  • Να προτείνουν τρόπους πρόληψής της.

Βασικό κριτήριο για την επιλογή του θέματος αποτέλεσε η αυξημένη εγκληματικότητα που εμφανίζεται στις ημέρες μας σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.  Μέσω της έρευνας οι μαθητές μπορούν να εκφράσουν  τις απόψεις τους για την εξάπλωση του εγκλήματος, να διατυπώσουν τις προσωπικές τους εμπειρίες, να προσδιορίσουν τα αίτια του προβλήματος και στο τέλος να προτείνουν λύσεις για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό του φαινομένου. Θεωρείται σημαντική η προσέγγιση του θέματος από τους μαθητές, αλλά και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του σχολείου με συμμετοχή των μαθητών, του συλλόγου των καθηγητών και του συλλόγου των γονέων και κηδεμόνων.  Οι μαθητές θα αναλύσουν το θέμα μέσω δραστηριοτήτων οι οποίες εμπίπτουν στα παρακάτω γνωστικά πεδία:

  • Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες: Αναζήτηση πληροφοριών για τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές επιπτώσεις του εγκλήματος μέσω διαθεματικής προσέγγισης με άλλα διδασκόμενα μαθήματα πχ πολιτική παιδεία, κοινωνιολογία κλπ.
  • Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά και Τεχνολογία: Οι μαθητές θα μάθουν να ερμηνεύουν μελέτες και στατιστικά στοιχεία που αφορούν την εγκληματικότητα. Επίσης θα αναλύσουν και το Ηλεκτρονικό Έγκλημα που ανθεί ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία.
  • Στη ερευνητική εργασία λοιπόν, θα συσχετιστούν μαθήματα όπως είναι η Πολιτική Παιδεία, η Κοινωνιολογία,  τα Μαθηματικά και η Πληροφορική.
Για να δείτε την παρουσίαση των μαθητών πατήστε ΕΔΩ.
ΚοινοποίησηShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter