Μεταδοτικές Ασθένειες και Επιδημίες

Ερευνητική Εργασία » Μεταδοτικές Ασθένειες και Επιδημίες
Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας Β? τετραμήνου ήταν οι μαθητές:
 • Να καταγράψουν τις σημαντικότερες μεταδοτικές ασθένειες που υπάρχουν.
 • Να προτείνουν δράσεις με σκοπό την άμεση παρέμβαση και πρόληψη των επιδημιών.
 • Να καταγράψουν διαχρονικά την τάση εξάπλωσης ανά μεταδιδόμενο νόσημα.
 • Να ερευνήσουν ποιες ομάδες πληθυσμού βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο.
 • Να περιγράψουν μεγάλες επιδημίες που ξέσπασαν στο πέρασμα των χρόνων.
 • Να διερευνήσουν πως ένα μεταδιδόμενο νόσημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολεμικό σκοπό (βιολογικός πόλεμος).

Η πρόληψη και η αντιμετώπιση των μεταδοτικών νοσημάτων αποτελεί βασική συνιστώσα της διαδικασίας για την προάσπιση και την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας. Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε ότι κατά το παρελθόν και για μακρές περιόδους στην ιστορία της ανθρωπότητας, τα μεταδοτικά νοσήματα αποτελούσαν το μεγαλύτερο κίνδυνο που απειλούσε την ανθρώπινη ζωή. Σκοπός της ερευνητική εργασίας είναι οι μαθητές να καταγράψουν τις σημαντικότερες μεταδοτικές ασθένειες που γνωρίζουμε, να προτείνουν δράσεις με σκοπό την άμεση παρέμβαση και πρόληψη των επιδημιών, να καταγράψουν διαχρονικά την τάση ανά μεταδιδόμενο νόσημα, να ερευνήσουν ποιες ομάδες πληθυσμού βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο, να περιγράψουν μεγάλες επιδημίες που ξέσπασαν στο πέρασμα των χρόνων. Έτσι θεωρείται σημαντική η προσέγγιση του θέματος από τους μαθητές, μέσω δραστηριοτήτων οι οποίες εμπίπτουν στα παρακάτω γνωστικά πεδία:

 • Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες: Αναζήτηση πληροφοριών για τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές επιπτώσεις των μεταδοτικών ασθενειών/επιδημιών μέσω διαθεματικής προσέγγισης με άλλα διδασκόμενα μαθήματα.
 • Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά και Τεχνολογία: Οι μαθητές θα μάθουν να ερμηνεύουν μελέτες και στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη δημόσια υγεία. Επίσης θα μελετήσουν τον τρόπο μετάδοσης των ασθενειών και τις άμεσες επιπτώσεις που έχουν στο κοινωνικό σύνολο.
 • Στη ερευνητική εργασία λοιπόν, θα συσχετιστούν μαθήματα όπως είναι η Βιολογία, η Κοινωνιολογία,  τα Μαθηματικά και η Πληροφορική.

Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας:

 1. Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική παρέμβαση για το AIDS και τα υπόλοιπα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS.
 2. Δημιουργήθηκε βίντεο με τις σημαντικότερες επιδημίες που γνώρισε η ανθρωπότητα.
 3. Απαντήθηκε ερωτηματολόγιο σχετικό με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.
Για να δείτε την παρουσίαση των μαθητών πατήσετε ΕΔΩ.

ΚοινοποίησηShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter