Άλλες δράσεις

Σχολικό Έτος 2017-2018

 1. Ολύμπια εν Δίω 2017
 2.  “Σπάζοντας τους φραγμούς στην εκπαίδευση: συνεργατικές δράσεις- καλές παιδαγωγικές πρακτικές”
 3. Τηλεμαραθώνιο Αγάπης «Εμβολιάζουμε – προστατεύουμε» 
 4. Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση στην πλατεία Αγίας Παρασκευής
 5. Πείραμα του Ερατοσθένη 2018

Σχολικό Έτος 2016-2017

 1. Τηλεμαραθώνιος Αγάπης.Υπερασπίσου το παιδί
 2. Συγκέντρωση τροφίμων
 3. Μαζεύω καπάκια! Μοιράζω χαμόγελα

Σχολικό Έτος 2015-2016

 1. Έκθεση UNICEF για την κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα το 2016
 2. Συνέντευξη 18 ΑΝΩ
 3. Ο Κατάδικος” του Κωνσταντίνου Θεοτόκη
 4. Πείραμα Ερατοσθένη