Πενταμελή Συμβούλια

epitr_poiot_clipart 1

Σήμερα …/…./2020 πραγματοποιήθηκαν οι Γενικές Συνελεύσεις των τμημάτων για την εκλογή 5μελών μαθητικών συμβουλίων.

Μετά την ψηφοφορία τα τακτικά μέλη των Μαθητικών Συμβουλίων στην πρώτη τους συνεδρίαση συγκροτήθηκαν σε σώμα. Από τη συνεδρίαση αυτή προέκυψαν οι πρόεδροι των τμημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021:

Συγχαρητήρια σε όλους για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας.Τους ευχόμαστε καλή και αποδοτική θητεία!

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ-ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

 • Α1:
 • Α2:
 • Α3:
 • Α4:
 • Α5:
 • ———————————————————————-
 • Β1:
 • Β2:
 • Β3:
 • Β4:
 • Β5:
 • —————————————————————-
 • Γ1:
 • Γ2:
 • Γ3:
 • Γ4:
 • Γ5