Προγράμματα

Σχολικό Έτος 2016-2017

  1. Κινηματογραφικές Διαδρομές για Νέους
  2. Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής
  3. European School Radio
  4. Κομποστοποίηση
  5. Πολιτιστικά Προγράμματα στη Μάλτα
  6. Δημοκρατική Παιδεία
  7. Πρόγραμμα Erasmus+

Σχολικό Έτος 2015-2016

  1. Ενημερωτική παρέμβαση για το AIDS
  2. Πολιτιστικό πρόγραμμα: Μνημεία της Κύπρου