Προκηρύξεις Εκδρομών

Σχολικό Έτος 2018-2019

1. Επιλογή Ταξιδιωτικού Γραφείου για την τετραήμερη εκδρομή στην Ιταλία στα πλαίσια του προγράμματος etwinning. 2. Επιλογή Ταξιδιωτικού Γραφείου για την εξαήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Κρήτη