Προκηρύξεις Εκδρομών

Σχολικό Έτος 2018-2019

Θέμα 1: Επιλογή Ταξιδιωτικού Γραφείου για την τετραήμερη εκδρομή στην Ιταλία στα πλαίσια του προγράμμαυος etwinning.

Συνεδρίασε σήμερα 16/10/2018 η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών για την τετραήμερη εκδρομή του 1ου ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής στην Ιταλία (14/11/2018-17/11/2018). Παρουσία των μελών της επιτροπής ανοίχτηκαν οι προσφορές των Ταξιδιωτικών Γραφείων. Όλες οι προσφορές κατατέθηκαν στην επιτροπή εμπρόθεσμα. Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών μελέτησε διεξοδικά τις προσφορές με βάση όσα προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υπουργική Απόφαση απόφαση, (Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας) και αποφάσισε να επιλέξει για την πραγματοποίηση της τετραήμερης εκδρομής του 1ου Λυκείου Αγίας Παρασκευής, το ταξιδιωτικό γραφείο το ταξιδιωτικό γραφείο «Travel Factory».

Το κόστος ανά μαθητή ανέρχεται στα  485 ευρώ.

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε και υπογράφτηκε σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων του Διευθυντή.