Προκηρύξεις Εκδρομών

  Αποτέλεσμα εικόνας για school year 2017  

Σχολικό Έτος 2017-2018

Θέμα 1: Επιλογή Ταξιδιωτικού Γραφείου για την τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Β’ τάξης στη Καλαμάτα.

Συνεδρίασε σήμερα 22/12/2017 η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών για την τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Β΄ τάξης του 1ου ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής (17/03/2018-20/03/2018) με προορισμό την Καλαμάτα. Η επιτροπή  εξέτασε τις ενστάσεις που κατατέθηκαν με βάση όσα προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υπουργική Απόφαση απόφαση, (Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας) και αποφάσισε οριστικά να να επιλέξει για την πραγματοποίηση της τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Β΄ τάξης του 1ου Λυκείου Αγίας Παρασκευής, το ταξιδιωτικό γραφείο «Travel Factory».

Το κόστος ανά μαθητή ανέρχεται στα  195 ευρώ.

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε και υπογράφτηκε σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων του Διευθυντή.

Θέμα 2: Επιλογή Ταξιδιωτικού Γραφείου για την τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Α’ τάξης στα Ιωάννινα.  

Συνεδρίασε σήμερα 13/12/2017 η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών για την τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Α΄ τάξης του 1ου ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής (17/03/2018-20/03/2018) με προορισμό τα Ιωάννινα. Παρουσία των μελών της επιτροπής ανοίχτηκαν οι προσφορές των Ταξιδιωτικών Γραφείων. Όλες οι προσφορές κατατέθηκαν στην επιτροπή εμπρόθεσμα.

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών μελέτησε διεξοδικά τις προσφορές με βάση όσα προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υπουργική Απόφαση απόφαση, (Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας) και αποφάσισε να επιλέξει για την πραγματοποίηση της τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Α΄ τάξης του 1ου Λυκείου Αγίας Παρασκευής, το ταξιδιωτικό γραφείο «MANESSIS TRAVEL».

Το κόστος ανά μαθητή ανέρχεται στα  215 ευρώ.

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε και υπογράφτηκε σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων του Διευθυντή.

  Θέμα 2: Επιλογή Ταξιδιωτικού Γραφείου για την επταήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ’ τάξης στα Χανιά.  

Συνεδρίασε σήμερα 16/10/2017 η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών για την επταήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης του 1ου ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής (30/11/2017-06/12/2017) με προορισμό τα Χανιά. Παρουσία των μελών της επιτροπής ανοίχτηκαν οι προσφορές των Ταξιδιωτικών Γραφείων. Όλες οι προσφορές κατατέθηκαν στην επιτροπή εμπρόθεσμα.

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών μελέτησε διεξοδικά τις προσφορές με βάση όσα προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υπουργική Απόφαση απόφαση, (Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας) και αποφάσισε να επιλέξει για την πραγματοποίηση της επταήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ΄ τάξης του 1ου Λυκείου Αγίας Παρασκευής, το ταξιδιωτικό γραφείο «MANESSIS TRAVEL».

Το κόστος ανά μαθητή ανέρχεται στα  274 ευρώ. Για το λόγο αυτό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ανάλογη πράξη στο βιβλίο πράξεων του Διευθυντή.