Προκηρύξεις Εκδρομών

ekdromi

Σχολικό Έτος 2016-2017

Θέμα 3: Επιλογή Ταξιδιωτικού Γραφείου για την τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Β’ τάξης στη Θεσσαλονίκη.

Συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών για την τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Β΄ τάξης του 1ου ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής (01/04/2017-04/04/2017) με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Παρουσία των μελών της επιτροπής ανοίχτηκαν οι προσφορές των Ταξιδιωτικών Γραφείων. Όλες οι προσφορές κατατέθηκαν στην επιτροπή εμπρόθεσμα.

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών μελέτησε διεξοδικά τις προσφορές με βάση όσα προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 129287/Γ2 απόφαση, όπως δημοσιεύεται στο υπ’ αριθμ. 2769/2-12-2011 ΦΕΚ (Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας) και αποφάσισε να επιλέξει για την πραγματοποίηση της τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Β΄ τάξης του 1ου Λυκείου Αγίας Παρασκευής, το ταξιδιωτικό γραφείο «TRAVEL FACTORY». Δείτε την προσφορά ΕΔΩ (1, 2).

Το κόστος ανά μαθητή ανέρχεται στα  205 ευρώ.

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ανάλογη πράξη στο βιβλίο πράξεων του Διευθυντή.

Θέμα 2: Επιλογή Ταξιδιωτικού Γραφείου για την πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη Μάλτα στο πλαίσιο πολιτιστικών προγραμμάτων.

Συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών για την πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη Μάλτα 54 μαθητών και 5 συνοδών καθηγητών στο πλαίσιο πολιτιστικών προγραμμάτων (18/09/2017-22/03/2017). Παρουσία των μελών της επιτροπής ανοίχτηκαν οι προσφορές των Ταξιδιωτικών Γραφείων. Όλες οι προσφορές κατατέθηκαν στην επιτροπή εμπρόθεσμα.

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών μελέτησε διεξοδικά τις προσφορές με βάση όσα προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 129287/Γ2 απόφαση, όπως δημοσιεύεται στο υπ’ αριθμ. 2769/2-12-2011 ΦΕΚ (Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας) και αποφάσισε να επιλέξει για την πραγματοποίηση της πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Μάλτα, το ταξιδιωτικό γραφείο «TRAVEL FACTORY». Δείτε την προσφορά ΕΔΩ.

Το κόστος ανά μαθητή ανέρχεται στα  360 ευρώ χωρίς βαλίτσα και 380 ευρώ με βαλίτσα.

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ανάλογη πράξη στο βιβλίο πράξεων του Διευθυντή.

Θέμα 1: Επιλογή Ταξιδιωτικού Γραφείου για την εξαήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ’ τάξης στα Χανιά.

Συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών για την εξαήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης του 1ου ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής (1/12/2016-06/12/2016) με προορισμό τα Χανιά. Παρουσία των μελών της επιτροπής ανοίχτηκαν οι προσφορές των Ταξιδιωτικών Γραφείων. Όλες οι προσφορές κατατέθηκαν στην επιτροπή εμπρόθεσμα.

Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών μελέτησε διεξοδικά τις προσφορές με βάση όσα προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 129287/Γ2 απόφαση, όπως δημοσιεύεται στο υπ’ αριθμ. 2769/2-12-2011 ΦΕΚ (Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας) και αποφάσισε να επιλέξει για την πραγματοποίηση της εξαήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ΄ τάξης του 1ου Λυκείου Αγίας Παρασκευής, το ταξιδιωτικό γραφείο «Happy days TRAVEL». Δείτε την προσφορά ΕΔΩ.

Το κόστος ανά μαθητή ανέρχεται στα  215 ευρώ. Για το λόγο αυτό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ανάλογη πράξη στο βιβλίο πράξεων του Διευθυντή.