Προκηρύξεις Εκδρομών

Σχολικό Έτος 2019-2020

1. Επιλογή Ταξιδιωτικού Γραφείου για την εξαήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Κρήτη.
2.Επιλογή Ταξιδιωτικού Γραφείου για την τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στα Γιάννενα.
 3.Επιλογή Ταξιδιωτικού Γραφείου για την τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στo Bόλο.

Σχολικό Έτος 2018-2019

1. Επιλογή Ταξιδιωτικού Γραφείου για την τετραήμερη εκδρομή στην Ιταλία στα πλαίσια του προγράμματος etwinning.
2. Επιλογή Ταξιδιωτικού Γραφείου για την εξαήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Κρήτη.
3.Επιλογή Ταξιδιωτικού Γραφείου για την τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στα Γιάννενα.
4.Επιλογή Ταξιδιωτικού Γραφείου για την τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Πάτρα.