Συνέδρια-Σεμινάρια-Ημερίδες

Σχολικό Έτος 2017-2018

  1. Μαθητικό συνέδριο για τον Καζαντζάκη

Σχολικό Έτος 2016-2017

  1. Επιμορφωτική συνάντηση για Arduino
  2. Ημερίδα του «Αργώ»
  3. 1o Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης
  4. Μαθητικό συνέδριο για τον Αριστοτέλη

Σχολικό Έτος 2015-2016

  1. 9o Εντατικό Σεμινάριο Εφηβικής Ιατρικής
  2. Ημερίδα στο ΥΠ.Π.Ε.Θ.
  3. Eπιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο Δικτύου Δ.Δ.Ε. Β? Αθήνας
  4. Μαθητικό Συνέδριο για το Βυζάντιο