Τοπική κοινωνία

Σχολικό Έτος 2017-2018

  1. 12η συνάντηση μαθητικής δημιουργίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής
  2. Βραβεία Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας

Σχολικό Έτος 2016-2017

  1. 11η συνάντηση μαθητικής δημιουργίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής

Σχολικό Έτος 2015-2016

  1. 10η συνάντηση μαθητικής δημιουργίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής
  2. Καμπάνια «Πιάσε μου το χέρι»
  3. Βραβεία Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας