Υπεύθυνοι τμημάτων

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Για το σχολικό έτος 2021-2022 ορίστηκαν ως υπεύθυνοι τμημάτων, οι ακόλουθοι εκπαιδευτικοί:
Ονοματεπώνυμο Τμήμα
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α1
ΠΑΡΑΛΙΚΑ Α2
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ Α3
ΜΑΝΔΡΑΚΟΥ Α4
ΒΑΖΟΥΡΑ Α5
ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α6
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Β1
ΒΛΑΧΟΣ Β2
ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ Β3
ΣΑΡΙΜΒΕΗ Β4
ΚΑΤΣΙΚΗ Β5
Γ1
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ2
ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Γ3
Γ4
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ5