Υπεύθυνοι τμημάτων

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Για το σχολικό έτος 2020-2021 ορίστηκαν ως υπεύθυνοι τμημάτων, οι ακόλουθοι εκπαιδευτικοί:
Ονοματεπώνυμο Τμήμα
ΣΠΥΡΟΥΝΑΚΟΥ Α1
ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗ Α2
ΝΤΕΛΚΗ Α3
ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α4
ΤΟΛΙΑΣ Α5
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β1
ΚΑΤΣΙΚΗ Β2
ΒΑΖΟΥΡΑ Β3
ΜΑΝΔΡΑΚΟΥ Β4
ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Β5
ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ Γ1
ΣΥΡΓΚΑΝΗ Γ2
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ3
ΔΙΒΑΝΗΣ Γ4
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ5