Υπεύθυνοι τμημάτων

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Για το σχολικό έτος 2021-2022 ορίστηκαν ως υπεύθυνοι τμημάτων, οι ακόλουθοι εκπαιδευτικοί:
Ονοματεπώνυμο Τμήμα
ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α1
ΣΩΤΗΡΙΟΥ Α2
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ Α3
ΜΑΝΔΡΑΚΟΥ Α4
ΒΑΖΟΥΡΑ Α5
ΜΠΕΤΣΑΝΗ Α6
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Β1
ΒΛΑΧΟΣ Β2
ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ Β3
ΣΑΡΙΜΒΕΗ Β4
ΚΑΤΣΙΚΗ Β5
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Γ1
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ2
ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Γ3
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ4
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ5