Υπεύθυνοι τμημάτων

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Για το σχολικό έτος 2018-2019 ορίστηκαν ως υπεύθυνοι τμημάτων, οι ακόλουθοι εκπαιδευτικοί:
Ονοματεπώνυμο Τμήμα
Α1
Α2
Α3
Α4
Α5
Β1
Β2
Β3
Β4
Β5
Γ1
Γ2
Γ3
Γ4
Γ5