Υποβολή αίτησης πανελλαδικών εξετάσεων για απόφοιτους

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ
?Πότε: Η φετινή υποβολή της Αίτησης?Δήλωσης από τους αποφοίτους θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 μέχρι και την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021.
?Πού: ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στο Λύκειο από το οποίο αποφοίτησε ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του. Σε όποιο Λύκειο υποβληθεί η Α-Δ του αποφοίτου, σε αυτό το Λύκειο ή στο αντίστοιχο εξεταστικό κέντρο θα εξεταστεί ο απόφοιτος.
?Πώς: Οι υποψήφιοι θα πρέπει στο mail του σχολείου να εκδηλώσουν την επιθυμία τους για μετάβαση στη σχολική μονάδα για υποβολή της αίτησης δήλωσης και στη συνέχεια οι (Υπο)Διευθυντές με απαντητικό mail να ορίσουν ακριβή ώρα και ημέρα μετάβασης στο Λύκειο.
?Δικαιολόγηση μετακίνησης: Οι υποψήφιοι χρησιμοποιώντας τον κωδικό SMS 3 (μετάβαση σε Δημόσια Υπηρεσία) θα μεταβαίνουν στη σχολική μονάδα φέροντας μαζί τους το απαντητικό mail του σχολείου, στο οποίο θα αναγράφεται η ακριβής μέρα μετάβασης (σε μορφή έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και την αριθμ. Φ.251/22933/Α5/26-02-2021 (Β?826) ΥΑ (ορισμός ημερομηνίας υποβολής της αίτησης αποφοίτων)
?Δικαιολογητικά: α) Αίτηση-Δήλωση β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γ) ταυτότητα/διαβατήριο ή άλλο επίσημο εγγράφο αποδεικτικού της ταυτοπροσωπίας τους δ) Μία πρόσφατη φωτογραφία ε) Οι απόφοιτοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες υποβάλλουν την Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις στο Λύκειό τους, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως θα ορισθεί σε επόμενη εγκύκλιο.
?Που θα βρω την αίτηση: Στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Ο υποψήφιος την κατεβάζει και αν μπορεί την εκτυπώνει. Αν δεν μπορεί να την εκτυπώσει, μπορεί να την προμηθευτεί από το Λύκειό του. Στη συνέχεια την συμπληρώνει χειρόγραφα (μόνο τα γκρι στοιχεία) και την υποβάλλει συμπληρωμένη στο σχολείο.
?Επιπλέον για του τελειόφοιτους: Στο ίδιο διάστημα δύνανται οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ που έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση Δήλωση συμμετοχής για τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021 να συμπληρώσουν τις Αιτήσεις-Δηλώσεις τους, δηλαδή να προσθέσουν ειδικά μαθήματα ή προτίμηση για ΤΕΦΑΑ, Στρατιωτικές/Αστυνομικές σχολές κλπ.
ΚοινοποίησηShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter