Σχολική κάρτα COVID 19

Αυτό είναι το έντυπο που εκδίδεται από την ιστοσελίδα self-testing.gov.gr και πρέπει να έχουν αύριο όλοι οι μαθητές που θα προσέλθουν στο σχολείο.
? Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID 19 μπορεί να συμπληρωθεί και να υπογραφεί και χειρόγραφα από τους γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών, σύμφωνα με το έντυπο της φωτογραφίας.
? Αντί του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου οι μαθητές/τριες δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας σε ιδιωτική δομή η οποία γίνεται με επιβάρυνση του πολίτη. Και σε αυτήν την περίπτωση συντάσσεται βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος και υπογράφεται από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών.
? Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, τότε δεν γίνεται δεκτός/η, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από την σχολική μονάδα.
? Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος και μέχρι την επανεξέταση του μαθητή πρέπει να ενημερώνεται η διεύθυνση της σχολικής μονάδας.
? Αύριο 12-4-2021 κατά την είσοδο των μαθητών στο σχολείο θα τους παραδίδεται υφασμάτινη μάσκα και θα γίνεται η πρώτη υπενθύμιση για την αναγκαιότητα να έχουν την βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος μαζί τους. Ο έλεγχος θα γίνει από τον καθηγητή της πρώτης ώρας.
ΚΥΑ: 1440/τ.Β/10-4-2021
ΚοινοποίησηShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter