Σχολικε?ς διαδικτυακές Εκδηλω?σεις

Στις σχολικε?ς μονα?δες Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης αύριο 24-3-2021 θα πραγματοποιηθούν εκδηλω?σεις διαδικτυακα? για την επέτειο των 200 χρόνων από την ελληνική επανάσταση, συ?μφωνα με τα ε?κτακτα με?τρα που ε?χουν ληφθει? για την αντιμετω?πιση του κινδυ?νου διασπορα?ς του κορωνοι?ου? COVID-19 και βα?σει των παρ. 2α και 6 του α?ρθρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α ? 109) και της παρ. 6 του α?ρθρου 2 της υπ? αριθ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ (Β ? 2005) αντι?στοιχα.
Ως εκ τούτου δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, αλλά την πρώτη ώρα θα διαβαστεί κείμενο σε όλα τα τμήματα και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με τους μαθητές, θα προβληθούν βίντεο κλπ
Χρόνια Πολλά.
ΚοινοποίησηShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter