Λήξη μαθημάτων Γ’ Λυκείου

ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΦΕΚ
Αποφασίζουμε
Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 48293/ΓΔ4/27-4-2021 υπουργικής απόφασης που τιτλοφορείται ως «Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2020-2021, (Β? 1767), η οποία αντικαθίσταται ως εξής :
Ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2020-2021 των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Ειδικών Γυμνασίων, ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων και Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η 11η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή.
Για τη Γ? τάξη των ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων και Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2020 ? 2021 ορίζεται η 2α Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη.
Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΚοινοποίησηShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter