Ενημέρωση για το AIDS

Το Κέντρο Ζωής, με πανελλήνια άδεια του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, πραγματοποίησε σήμερα 20-2-2018 (και θα συνεχιστεί και αύριο) ενημέρωση για την HIV λοίμωξη και το AIDS στους μαθητές του σχολείου μας. Την επιστημονική επιμέλεια του έντυπου και του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των ενημερώσεων, έχει αναλάβει η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), ενώ έχει διασφαλιστεί έγκριση από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Η ενημέρωση του μαθητικού ? νεανικού πληθυσμού της Ελλάδας αποσκοπεί στο να καλύψει ένα επανειλημμένως διαπιστωμένο και κρίσιμης σημασίας κενό, για την ατομική και τη δημόσια υγεία, σε σχέση με την λοίμωξη HIV και το AIDS. Η απουσία και η αναγκαιότητα ένταξης θεμάτων, σχετικών με τη σεξουαλική αγωγή στα αναλυτικά σχολικά προγράμματα έχει επισημανθεί εδώ και δεκαετίες από ποικίλους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς. Πληθώρα ερευνών, άλλωστε, δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών στην χώρα μας υποστηρίζει την ένταξη της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο σχολείο.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

-η παροχή έγκυρης και προσαρμοσμένης στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα πληροφόρησης, σε σχέση με την HIV λοίμωξη και το AIDS,

-η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ως προς την αναγκαιότητα και τους τρόπους προφύλαξης από τον ιό HIV,

-η εξάλειψη των στερεοτύπων και η καταπολέμηση του στίγματος γύρω από το HIV/AIDS.