Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών

Οι μαθητές και μαθήτριες πρέπει να γνωρίσουν την περιβαλλοντική αξία της ανακύκλωσης των ηλεκτρικών συσκευών και να αναλάβουν ατομική ευθύνη. Η Διεύθυνση του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής-σε συνεργασία με το Πρόεδρο της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής- προχώρησε σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες και έτσι σήμερα αποσύρθηκε για ανακύκλωση από το σχολείο μεγάλη ποσότητα άχρηστου και μη εμπορεύσιμου υλικού.