Ανακοινώσεις Εξετάσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

Τάξη Α

 1. Εξεταστέα ύλη Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (μάθημα επιλογής)
 2. Εξεταστέα ύλη Άλγεβρας
 3. Εξεταστέα ύλη Γεωμετρίας
 4. Εξεταστέα ύλη Φυσικής
 5. Εξεταστέα ύλη Πολιτικής Παιδείας
 6. Εξεταστέα ύλη Νεοελληνικής Γλώσσας-Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
 7. Εξεταστέα ύλη Εφαρμογών Πληροφορικής
 8. Εξεταστέα ύλη Αρχαίων
 9. Εξεταστέα ύλη Χημείας
 10. Εξεταστέα ύλη Βιολογίας
 11. Εξεταστέα ύλη Ιστορίας
 12. Εξεταστέα ύλη Θρησκευτικών
 13. Εξεταστέα ύλη Καλλιτεχνικής Παιδείας (μάθημα επιλογής)

Τάξη Β

 1. Εξεταστέα ύλη Βιολογίας (Γενικής Παιδείας)
 2. Εξεταστέα ύλη Φυσικής (Γενικής Παιδείας)
 3. Εξεταστέα ύλη Φυσικής (Ομάδας Προσανατολισμού)
 4. Εξεταστέα ύλη Άλγεβρας (Γενικής Παιδείας)
 5. Εξεταστέα ύλη Γεωμετρίας (Γενικής Παιδείας)
 6. Εξεταστέα ύλη Μαθηματικών (Ομάδας Προσανατολισμού)
 7. Εξεταστέα ύλη Χημείας (Γενικής Παιδείας)
 8. Εξεταστέα ύλη Πολιτικής Παιδείας (Γενικής Παιδείας) και Βασικών Αρχών Κοινωνικών Επιστημών (Γενικής Παιδείας)
 9. Εξεταστέα ύλη Ιστορίας
 10. Εξεταστέα ύλη Νεοελληνικής Γλώσσας
 11. Εξεταστέα ύλη Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
 12. Εξεταστέα ύλη Αρχαίων Γενικής Παιδείας
 13. Εξεταστέα ύλη στην Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ
 14. Εξεταστέα ύλη Αρχαίων (Ομάδας Προσανατολισμού)
 15. Εξεταστέα ύλη Θρησκευτικών
 16. Φιλοσοφία

Τάξη Γ

 1. Εξεταστέα ύλη Βιολογίας Γενικής Παιδείας
 2. Εξεταστέα ύλη Μαθηματικών (Ομάδας Προσανατολισμού)
 3. Εξεταστέα ύλη Μαθηματικών και Στοιχείων Στατιστικής (Γενικής Παιδείας)
 4. Εξεταστέα ύλη Γαλλικών
 5. Εξεταστέα ύλη Φυσικής (Ομάδας Προσανατολισμού)
 6. Εξεταστέα ύλη Κοινωνιολογίας (Ομάδας Προσανατολισμού)
 7. Εξεταστέα ύλη Ιστορίας Κοινωνικών Επιστημών
 8. Εξεταστέα ύλη ΑΟΔΕ
 9. Εξεταστέα ύλη Βιολογίας (Ομάδα Προσανατολισμού)
 10. Εξεταστέα ύλη ΑΟΘ
 11. Εξεταστέα ύλη Νεοελληνική Γλώσσα
 12. Εξεταστέα ύλη Νεοελληνική Λογοτεχνία
 13. Εξεταστέα ύλη Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Ομάδας Προσανατολισμού)
 14. Εξεταστέα ύλη Ιστορίας (Ομάδας Προσανατολισμού)
 15. Εξεταστέα ύλη Ιστορίας
 16. Εξεταστέα ύλη ΑΕΠΠ
 17. Εξεταστέα ύλη Αρχαίων και Λατινικών (Ομάδας Προσανατολισμού)
 18. Εξεταστέα ύλη Χημείας (Ομάδας Προσανατολισμού)
 19. Εξεταστέα ύλη Θρησκευτικών
Η εξεταστέα ύλη όλων των μαθημάτων έχει αναρτηθεί και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μας.