Αποτελέσματα

  • Την Πέμπτη 6/6/2019 θα εκδοθούν τα αποτελέσματα των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ΄τάξης. Οι έλεγχοι επίδοσης θα παραδίδονται από την Παρασκευή 7/6/2019 μετά τις 12.30, καθώς το σχολείο είναι εξεταστικό κέντρο Πανελλαδικών Εξετάσεων. Για τα απολυτήρια θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.
  • Την Πέμπτη 13/6/2019 θα εκδοθούν τα αποτελέσματα των προαγωγικών εξετάσεων της Α’ και Β΄ τάξης. Οι έλεγχοι επίδοσης θα παραδίδονται από την Παρασκευή 14/6/2019 μετά τις 12.30, καθώς το σχολείο είναι εξεταστικό κέντρο Πανελλαδικών Εξετάσεων.
  • Οι εξετα?σεις της ειδικη?ς εξεταστικη?ς περιο?δου θα διενεργηθούν κατα? το δευ?τερο δεκαπενθη?μερο του Ιουνι?ου.Η ε?κδοση των αποτελεσμα?των, μετα? την ειδικη? εξεταστικη? περι?οδο του Ιουνι?ου και τις εξετα?σεις των μαθητω?ν/τριω?ν που απουσι?αζαν δικαιολογημε?να απο? την εν λο?γω εξεταστικη?, θα γι?νει με?χρι την Τετα?ρτη 26 Ιουνι?ου 2019.
ΚοινοποίησηShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter