Εκπαιδευτικό Ίδρυμα “Αττική Παράδοση”

Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου στα πλαίσια του μαθήματος «Ερευνητική Εργασία» πραγματοποιήθηκε διδακτική επίσκεψη του τμήματος Α2 στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα «Αττική Παράδοση», προκειμένου να παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρόληψης κατά του καπνίσματος με τίτλο «Μαθαίνω να Μην Καπνίζω».

Το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα ?Ενέργειες ενημέρωσης και υποστήριξης για την οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος αγωγής υγείας για το κάπνισμα στα σχολεία» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού ? ΕΣΠΑ» και υλοποιείται από το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών με την έγκριση και την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την συνεργασία του Υπουργείου Υγείας. Αφορά την εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος αγωγής υγείας για το κάπνισμα σε μαθητές/ τριες Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου 1.000 σχολείων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Αποτελεί θεμελιώδη στόχο του Προγράμματος η δημιουργία ενός δικτύου σχολείων ? εκπαιδευτικών ? μαθητών και γονέων για την διάδοση της αντικαπνιστικής ιδέας και την αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών στο κοινωνικό σύνολο. Η υλοποίηση του προγράμματος περιλαμβάνει μία σειρά ενεργειών και δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα μέσα κυρίως στο σχολικό χώρο, με τη βοήθεια της βιωματικής μεθόδου και με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών. Επίσης το ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό οπτικό-ακουστικό υλικό υποστηρίζει τις δραστηριότητες του Προγράμματος, παρέχοντας ουσιαστικά εργαλεία στο έργο των εκπαιδευτικών. Από την υλοποίηση των δράσεων του έργου αναμένεται: ? Η βελτίωση της υγείας του μαθητικού πληθυσμού ? Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ομάδας στόχου ώστε να αποκτήσει σωστές συνήθειες και συμπεριφορές ? Η προώθηση υγιών στάσεων, συμπεριφορών και προτύπων στα σχολεία ? Η ανάπτυξη του αισθήματος αυτοεκτίμησης, κατανόηση της σημασίας της αυτοφροντίδας ? Μεσομακροπρόθεσμα ? μείωση των δαπανών του ΕΣΥ

Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η καθιέρωση μόνιμων δραστηριοτήτων πρόληψης για το κάπνισμα και προαγωγής υγείας σε κάθε περιφέρεια ή/και νομό της χώρας. Η επιστημονική ευθύνη του Προγράμματος είναι του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών το οποίο στηρίζει ενεργά την υλοποίησή του.