Δεκαπενταμελές Συμβούλιο

Το προεδρείο του 15μελούς Συμβουλίου για το σχολικό έτος 2022-2023, που προέκυψε μετά την εκλογική διαδικασία είναι το ακόλουθο:

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
Βερύκιος Ευάγγελος Πρόεδρος
Κοτσαμπάς Οδυσσέας Άγγελος Αντιπρόεδρος
Κατσιμπάρδης Δημήτριος Σωτήριος Γραμματέας