Διεύθυνση

Διευθυντής: Αθανάσιος Αναστασίου (Θεολόγος, ΠΕ01)

Υποδιευθύντρια: Στάθη Σταυρούλα  (Μαθηματικός, ΠΕ03)

Υποδιευθυντής: Μπαλάσκας Αθανάσιος (Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος, ΠΕ04.01)