Καθηγητές

Α. Νομοθεσία για ενημέρωση των καθηγητών. Files

Β. Ενημερωτικά σημειώματα μισθοδοσίας.

fairpay

Γ. Ανάρτηση παιδαγωγικού υλικού στην ιστοσελίδα του σχολείου

wordpress