Διδακτική Επίσκεψη στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Σήμερα Δευτέρα 26-3-2018 πραγματοποιήθηκε διδακτική επίσκεψη των τμημάτων Α_ΗΥ1 και Α_ΗΥ2 στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Αποστολή του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης είναι η συλλογή, τεκμηρίωση, διαχείριση, διάθεση και εσαεί διατήρηση του έγκριτου ψηφιακού περιεχομένου και δεδομένων που παράγεται από την ελληνική επιστημονική, ερευνητική και πολιτιστική κοινότητα. Η εθνική ηλεκτρονική υποδομή που αναπτύσσει το ΕΚΤ, εξασφαλίζει την πρόσβαση σε επαναχρησιμοποιήσιμη πληροφορία και συγκεντρώνει στοιχεία και παράγει δείκτες και στατιστικές για την Έρευνα, Τεχνολογία, Ανάπτυξη και Καινοτομία στην Ελλάδα. Συνοδοί καθηγητές: Σαραντόπουλος Ιωάννης, Τσακατούρας Χρήστος, Μανδράκου Γεωργία, Πλέγας Θεοφάνης