Φυσική Β Γενικής Παιδείας (κεφ. 3-4)

Στις προτάσεις 1 έως 5 επιλέξτε τη σωστή απάντηση, ενώ στις προτάσεις 6 έως 10, επιλέξτε το ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ.