Ενημέρωση

Σας ενημερώνουμε ότι σε επόμενη φάση, οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα κληθούν να ελέγξουν με προσοχή την ορθότητα των στοιχείων της αίτησής τους και αν αυτά συμφωνούν απόλυτα με το υπόδειγμα του εντύπου που είχαν αποστείλει με email στο σχολείο. Στη συνέχεια θα την υπογράψουν σε δύο αντίγραφα. Αυτά θα υπογραφούν και θα σφραγιστούν από το Διευθυντή/ρια του Λυκείου. Ένα αντίγραφο θα κρατήσει ο/η υποψήφιος/ια μέχρι το τέλος των εξετάσεων και ένα ο Διευθυντής/ρια του Λυκείου. Μετά την υπογραφή του υποψηφίου/ας και του Διευθυντή/ριας, η Αίτηση?Δήλωση δεν αλλάζει και έχει ήδη οριστικά καταχωριστεί ηλεκτρονικά στο σύστημα myschool. Το σχολείο παρακολουθεί στενά τη διαδικασία και επικοινωνεί με τους υποψηφίους για τους οποίους διαπιστώνει ότι υπάρχει πρόβλημα με την αίτησή τους.
ΚοινοποίησηShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter