Νεαπόλεως 5, 153 41 Αγία Παρασκευή Αττικής | Τηλέφωνο: 2106012959|email: mail@1lyk-ag-parask.att.sch.gr

Περιβαλλοντικές δραστηριότητες

Οι εμπειρίες, εντυπώσεις, καινοτόμες ιδέες που αποκομίστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+

πήραν σάρκα και οστά μέσα από τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες, που υλοποιήθηκαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό

από τους μαθητές μας. Ευχαριστούμε τον μαθητή Νίκο Καταζά (Α2) για το βίντεο, στο οποίο αποτυπώνονται οι στιγμές.