ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι/ες των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων θα πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο στο σχολείο προκειμένου να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων τους, να δουν ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες τους, να υπογράψουν και στα δύο αντίγραφα και να παραλάβουν το ένα, το οποίο και φυλάσσουν μέχρι το τέλος των εξετάσεων. Το δεύτερο υπογεγραμμένο αντίγραφο φυλάσσεται στο Λύκειο. Η ανωτέρω διαδικασία θα γίνει:
  •  Δευτέρα 11/5 και Τετάρτη 13/5 για τους μισούς μαθητές
  •  Τρίτη 12/5 και Πέμπτη 14/5 για τους άλλους μισούς
σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας και τις οδηγίες που σας δόθηκαν σε σημερινό email περι του χωρισμού των τμημάτων. Αν δεν προβείτε στην επιβεβαίωση της Αίτησης-Δήλωσής σας τότε αυτή δεν θα ληφθεί υπόψη. Παρακαλούμε την ίδια μέρα να προσκομίσετε 2 πρόσφατες φωτογραφίες προκειμένου να εκδοθούν τα απολυτήρια και τα δελτία εξεταζομένων.
ΚοινοποίησηShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter