Erasmus+ 2019-2020

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Τίτλος Σχεδίου: Innovative methods in teaching green solutions and sustainability Διάρκεια Σχεδίου:12 μήνες

Η Δράση ΚΑ1 αφορά τη μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης και προσφέρει την ευκαιρία σε στελέχη δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων να βιώσουν μια μαθησιακή εμπειρία σε μια άλλη χώρα. Το πρόγραμμα μας ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου 2020.Το σχολείο μας έχει σταθερά ευρωπαϊκό προσανατολισμό και στοχεύει στην ανάπτυξή του μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών με άλλα σχολεία του εξωτερικού. Βασικοί στόχοι του σχεδίου κινητικότητας ήταν:? η ανάπτυξη συλλογικών δράσεων με την ενεργή εμπλοκή των μαθητών,  που θα οδηγήσει μελλοντικά στην αλλαγή της περιβαλλοντολογικής και κοινωνικής πραγματικότητας.? ο εκσυγχρονισμός του σχολείου μας και η μετάβαση από την απλή γνωσιοκεντρική διδασκαλία που παρέχει τεχνοκρατική γνώση, στην μαθητοκεντρική διδασκαλία, όπου θα χρησιμοποιούνται ολιστικές διδακτικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες, οι οποίες θα βοηθούν στην οικοδόμηση της γνώσης από τον ίδιο τον μαθητή.? η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών μας και της συνεργατικής μάθησης, ξεφεύγοντας από τις παραδοσιακές διδακτικές μεθοδολογίες και το ανταγωνιστικό μαθησιακό περιβάλλον, γεγονός που θα οδηγήσει και στην ανάπτυξη ενός καλύτερου κλίματος σε όλο το σχολείο.? η ευαισθητοποίηση των μαθητών μας σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και την πράσινη ανάπτυξη, ένα επίκαιρο θέμα το οποίο προωθεί την αειφορία και συμβάλει στην διαμόρφωση περιβαλλοντολογικών αξιών, στάσεων και συμπεριφορών, δημιουργώντας υπεύθυνους πολίτες με ενεργό συμμετοχή στα κοινά και στη λήψη αποφάσεων.? η δικτύωση του σχολείου μας με σχολεία του εξωτερικού και η ανάπτυξη νέων συνεργασιών με φορείς εκπαίδευσης και σχολεία του εξωτερικού.Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε μια δράση κινητικότητας στην οποία συμμετείχαν συνολικά τέσσερεις εκπαιδευτικοί του 1ου ΓΕ.Λ. Αγίας Παρασκευής οι οποίοι διαθέτουν αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και γνωρίζουν πολύ καλά την αγγλική γλώσσα προκειμένου να μεταφέρουν την εμπειρία τους στην σχολική κοινότητα.Η επιμορφωτική δραστηριότητα με θέμα: ?Innovative methods in teaching green solutions and sustainability? πραγματοποιήθηκε στο Middelfart της Δανίας και την παρακολούθησαν τέσσερεις εκπαιδευτικοί (κα. Ταράτσα, κ. Καϊσίδης, κ. Ασημακόπουλος, κ. Σαραντόπουλος) με στόχο να αναπτύξουν ικανότητες σχεδιασμού, ανάληψης και αξιολόγησης των μαθημάτων που εστιάζονται στις προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες του μαθητή. Γνώρισαν νέες μεθόδους διδασκαλίας περιβαλλοντολογικών ζητημάτων και λύσεων, όπως είναι η βιωματική και η ανακαλυπτική μάθηση. Το σεμινάριο οργανώθηκε από τον Δήμο Μιντελφάρτ της Δανίας και περιλάμβανε α) εκπαιδευτικές επισκέψεις σε τοπικά σχολεία, όπου οι καθηγητές είχαν την ευκαιρία να δουν πώς διδάσκεται η περιβαλλοντολογική αγωγή στα σχολεία της Δανίας, β) συμβουλευτικές συνεδρίες, όπου οι εκπαιδευτικοί μπόρεσαν να καταρτίσουν ολοκληρωμένα σχέδια μαθήματος με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών από την Δανία, γ) επισκέψεις σε χώρους διαλογής απορριμμάτων και εξοικονόμησης ενέργειας.Τελικός στόχος είναι να μεταφερθούν εμπειρίες που θα αυξήσουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών μας, ώστε όχι μόνο ως πολίτες μιας τοπικής κοινωνίας, αλλά ως παγκόσμιοι πολίτες?να βλέπουν με ευθύνη και ελπίδα το μέλλον.Ο εξαιρετικός βαθμός ικανοποίησης των επιμορφούμενων, αλλά και των φορέων υποδοχής είχε ως αποτέλεσμα την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συνεργασία και μετά τη λήξη του σχεδίου, συμβάλλοντας στη διεθνοποίηση του σχολείου μας.

Κλείνοντας θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλαν στην άρτια οργάνωση, στην πραγματοποίηση και στην ολοκλήρωση του προγράμματος.

Ο Διευθυντής Η Συντονίστρια του Προγράμματος
  Αθανάσιος Αναστασίου

  Ασημίνα Ταράτσα

ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος ERASMUS+/ Δράση ΚΑ1 που υλοποιεί το σχολείο μας με θέμα : “Σχολείο και αειφόρος ανάπτυξη”

α) πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23/1/20 ενημέρωση των καθηγητών του σχολείου από την ομάδα των εκπαιδευτικών που παρακολούθησε το σχετικό σεμινάριο στο Middelfart της Δανίας.

Υλικό: Αρχείο 1, Αρχείο 2

β) εγκρίθηκαν 2 περιβαλλοντικά προγράμματα με θέμα : 1. «Ανα-κύκλωσ-η ζωής», υπεύθυνος : κ. Μ. Καϊσίδης κλ. ΠΕ04.02 Χημικός, συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί κα Ασημίνα Ταράτσα κλ. ΠΕ88.01 Γεωπόνος και Χρήστος Ασημακόπουλος κλ. ΠΕ03 Μαθηματικός. Στόχος η προμήθεια στο σχολείο κάδων πολλαπλών υποδοχών, κάδου για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, λαμπτήρων και χαρτοφάγου και η καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης στους μαθητές.  2. «Κομποστοποίηση στο σχολείο», υπεύθυνη κα Ασημίνα Ταράτσα κλ. ΠΕ88.01 Γεωπόνος, συνεργαζόμενοι καθηγητές Ιωάννης Σαραντόπουλος κλ. ΠΕ86 Πληροφορικής και Σαμοίλη Αννα κλ. ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής. Στο σχολείο υπάρχει ήδη αυτοσχέδιος κομποστοποιητής που κατασκευάστηκε από μαθητές προηγούμενων χρόνων, τον οποίο θα εκπαιδευτούν να χρησιμοποιούν και οι επόμενοι μαθητές. Επίσης θα γίνει αναζήτηση “παθητικού” τρόπου ποτίσματος του σχολικού κήπου με βρόχινο νερό.

 

Ενημερωτική συνάντηση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου μας.

Στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος ERASMUS+/Δράση ΚΑ1 που υλοποιούμε φέτος με θέμα: “Σχολείο και αειφόρος Ανάπτυξη”, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30-1-20 ενημερωτική συνάντηση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου μας.

Οι εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν το σχετικό σεμινάριο στο Middelfart της Δανίας (κα Ασημίνα Ταράτσα-Γεωπόνος, κ. Μιχάλης Καϊσίδης-Χημικός, κ. Χρήστος Ασημακόπουλος-Μαθηματικός, κ. Ιωάννης Σαραντόπουλος-Πληροφορικής), μετέφεραν τις εμπειρίες της επίσκεψής τους σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και εκπροσώπους γονέων του σχολείου. Παράλληλα, παρουσίασαν τα δυο εγκεκριμένα περιβαλλοντικά προγράμματα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων, καθώς και το όραμά τους για την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης σε όλη τη σχολική κοινότητα.

Ευχαριστούμε θερμά την Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου για την Αειφορία κα Παπαζήση για την παρουσία της και για τις κατευθυντήριες γραμμές που μας δίνει. Ευχαριστούμε επίσης θερμά την Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίας Παρασκευής κα Ελένη Δάβαρη που παραβρέθηκε στην εκδήλωση και η οποία μας τόνισε ότι η συνεργασία και η στήριξη του Δήμου προς τις σχολικές μονάδες στο τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι δεδομένη. Μάλιστα μας ενημέρωσε ότι πολύ σύντομα θα τοποθετηθούν γωνιές ανακύκλωσης σε σχολεία της πόλης. Σκοπός…Αλλάζουμε Νοοτροπία!
   
  

Για ο πρόγραμμα Erasmus+ δείτε τις φωτογραφίες που αφορούν:

α) την πόλη Middelfart της Δανίας

β) τους 17 στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη

 

γ) την ενέργεια

δ) την εξοικονόμηση νερού

 
   

ε) την κυκλική οικονομία