INCLUSIVE EDUCATION FOR ALL

Σεμινάριο : “Inclusive education for all”, 20.2.23-24.2.23 στη Μαδρίτη της Ισπανίας 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα έχει ως στόχο την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της πρόσβασης, της ένταξης, της πολυμορφίας και της δικαιοσύνης σε όλες τις δράσεις του. Στο πλαίσιο αυτό παρακολούθησαν το σεμινάριο "Inclusive education for all" δύο εκπαιδευτικοί του σχολείου η κα Ευσταθόα Ψυρρή με ειδικότητα την Πληροφορική και η κα Αννα Σαμοϊλη με ειδικότητα τη Φυσική Αγωγή.  Η θεματολογία του σεμιναρίου αφορούσε :  Ιστορική ανασκόπηση, θεωρητικό πλαίσιο, ορισμοί και Βασικές αρχές της συμπεριληπτικής εκπαίδευση  Πρόβλεψη προβλημάτων ένταξης τόσο για μαθητές όσο και για εκπαιδευτικούς  Εισαγωγή σε ζητήματα κοινωνικής ανταπόκρισης και πολιτισμικής ετερογένειας του σύγχρονου σχολείου  Τρόποι ανάπτυξης της συμπεριληπτικής σχολικής κουλτούρας  Ο σημαντικός ρόλος του εκπαιδευτικού στη συμπεριληπτική εκπαίδευση  Προσδιορισμός Χαρακτηριστικών Διαφορετικών τύπων SEN Μαθητών  Λίστα ελέγχου για πιθανή παρουσία συγκεκριμένων μαθησιακών διαφορών  Προσδιορισμός Βασικών Τομέων Υποστήριξης στην Τάξη χωρίς αποκλεισμούς  Αναγνώριση διαφορών διακρίσεων και εύρεση τρόπων καταπολέμησης τους : από θεωρία στην εκπαιδευτική πράξη (μελέτη περίπτωσης)  Θέματα ανταπόκρισης μαθητών με αναπηρίες στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες ή/και ειδικές  εκπαιδευτικές ανάγκες  Γνωστικές και Μαθησιακές Δυσκολίες- Αναγνώριση & Προβλήματα  Ανάπτυξη Στρατηγικών Υποστήριξης για Βοήθεια Μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες  Αναγνώριση θεμάτων προσβασιμότητας στην εκπαίδευση, στην αξιολόγηση και στην έγκαιρη παρέμβαση  Εισαγωγή στη διαφοροποιημένη παιδαγωγική και διδασκαλία  Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας  Βασικά στοιχεία της συνεργατικής μάθησης  Τεχνικές που βοηθούν στη βιωματική μάθηση και στην ενεργητική μάθηση  Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Νέες Τεχνολογίες

 Διαφοροποιημένη διδασκαλία και καλλιέργεια κριτικής και δημιουργικής σκέψης των μαθητών Η καθηγήτρια της Πληροφορικής εξάσκησε πρακτικές με χρήση διαδικτυακών εργαλείων προκειμένου να διευκολύνει και εντάσσει στην εκπαιδευτική πρακτική μαθητές με μαθησιακές ή άλλου τύπου δυσκολίες. Η εκπαιδευτικός της Φυσικής Αγωγής δημιούργησε ένα πρόγραμμα συμπερίληψης για να εντάσσονται στο μάθημα της Γυμναστικής οι μαθητές με κινητικά προβλήματα. (στόχος 1 : Εφαρμογή μιας ολιστικής προσέγγισης του σχολείου, η οποία να βελτιώνει τα μαθησιακά αποτελέσματα, τον μη αποκλεισμό και την ισότητα μέσα από την διεθνοποίηση του σχολείου μας). Παράλληλα γνώρισαν ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό σύστημα, τον πολιτισμό και την ιστορία της Ισπανίας. Στο πλαίσιο της διάχυσης των δράσεων ERASMUS+/ΚΑ1, οι συμμετέχουσες εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν τη Δευτέρα 15-5-2023 ενημέρωση / εισήγηση για το θέμα: «Συμπεριληπτική εκπαίδευση για όλους». Οι εκπαιδευτικοί μετέφεραν τις εμπειρίες και εντυπώσεις του από την παρακολούθηση του αντίστοιχου σεμιναρίου και την επίσκεψή τους σε σχολεία στη Μαδρίτη της Ισπανίας. Επεσήμαναν ότι αποτελεί προτεραιότητα της Ε.Ε. να παρέχονται ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση σε όλους τους μαθητές χωρίς κοινωνικούς, οικονομικούς, μαθησιακούς ή άλλου τύπου φραγμούς. Κατ’ επέκταση οι εκπαιδευτικοί του σχολείου αναπτύσσουν τεχνικές υποστήριξης για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και τεχνικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας που προάγουν την συνεργατική, ενεργητική και βιωματική μάθηση, την καλλιέργεια κριτικής σκέψης, αλλά κυρίως την συνειδητοποίηση του μαθητή ως μέλος ενός δημοκρατικού σχολείου χωρίς αποκλεισμούς. Στο πλαίσιο της συμπερίληψης, θα συνεχίσει να καλλιεργείται στο σχολείο μας σχέδιο στρατηγικής ένταξης και πολυμορφίας για όλα τα άτομα που συνυπάρχουν στον ίδιο σχολικό χώρο.

#ErasmusPlusIKY


«Εξερευνώντας τη Μοντέρνα και Σύγχρονη Τέχνη στο Παρίσι», 17.7.23 – 22.7.23

Συμμετοχή της εκπαιδευτικού κας Σ. Βαζούρα κλ. ΠΕ02 Φιλολόγων στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+/ Δράση ΚΑ1 του τομέα σχολικής εκπαίδευσης στο σεμινάριο με θέμα : “Exploring Modern and Contemporary Art in Paris” – «Εξερευνώντας τη Μοντέρνα και Σύγχρονη Τέχνη στο Παρίσι», 17.7.23 – 22.7.23 Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στην εξέλιξη που επηρεάζει την καλλιτεχνική σκηνή από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Αναλυτικά οι εισηγήσεις και δραστηριότητες του σεμιναρίου ήταν οι ακόλουθες : • Ορισμός Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης. • Η ρήξη με τους αισθητικούς κανόνες του παρελθόντος κατά τους αιώνες XIX, XX και XXI. • Ο ρομαντισμός και οι κύριοι εκφραστές του. • Ρεαλισμός, ζωγραφική πιστή στην πραγματικότητα. • Εξπρεσιονισμός: το δράμα μέσα στον καμβά. • Η παλέτα έντεχνης σκέψης για ερμηνεία έργων τέχνης στην τάξη • Κυβισμός: μοντέρνα τέχνη στους πίνακες του Braque και του Πικάσο. • Σουρεαλισμός: μεταξύ φανταστικών σκηνικών και μυθικών προσώπων • Τάσεις στη Μεταπολεμική Σύγχρονη Τέχνη: εννοιολογική τέχνη, περφόρμανς, φεμινιστική τέχνη, ποπ αρτ, γκράφιτι. • Επίσκεψη στο Palais de Tokyo • Συμβολισμός: από την πένα του Baudelaire στους καμβάδες του Gauguin. • Ιμπρεσιονισμός, χαρακτηριστικά της ζωγραφικής που απαθανατίζουν συναισθήματα. • Φουτουρισμός: κοινωνικοοικονομική αλλαγή στα αριστουργήματα του ΧΧ αιώνα. • Επίσκεψη στο Κέντρο Pompidou. • Από την Arte Povera στη σκηνή της σύγχρονης τέχνης στην Ευρώπη. • Η ψηφιοποίηση πολιτιστικών ιδρυμάτων, γκαλερί τέχνης και τα διαδικτυακά τους αρχεία. • Επίσκεψη σε περιοχή με γκαλερί τέχνης • Τελικός καταιγισμός ιδεών σχετικά με τη χρήση της γλώσσας της σύγχρονης τέχνης στην τάξη • Αξιολόγηση μαθήματος: Ανακεφαλαίωση των αποκτηθεισών δεξιοτήτων, ανατροφοδότηση • Απονομή Πιστοποιητικού Παρακολούθησης του μαθήματος. Η κινητικότητα της εκπαιδευτικού συνέβαλε στο να βελτιώσει η συμμετέχουσα τις εξής εμπειρίες / δεξιότητες • να ενσωματώνει τη σύγχρονη τέχνη σε πρακτικές δραστηριότητες στην τάξη • να αναπτύσσει οπτικές δεξιότητες, ώστε να κατανοεί πώς αντιδρούν οι καλλιτέχνες και οι σχεδιαστές στις πολιτιστικές και κοινωνικές προκλήσεις της εποχής τους • ενίσχυσε τις δεξιότητες κριτικής σκέψης για την ανάλυση και τη διαμόρφωση των κύριων καλλιτεχνικών ρευμάτων της μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης • έγινε δεκτική σε εναλλακτικά συστήματα σκέψης, που αμφισβητούν τις επικρατούσες έννοιες και την κοινωνικο-πολιτισμική προκατάληψη • απέκτησε δεξιότητες παρατήρησης και συζήτησης για τη σύγχρονη και σύγχρονη τέχνη και να βρίσκει πηγές δημιουργικότητας από την τέχνη που μας περιβάλλει • η εκπαίδευση έγινε στα αγγλικά και βελτίωσε τις γλωσσικές της ικανότητες • βελτίωσε τις επικοινωνιακές της δεξιότητες ολοκληρώνοντας ομαδικές και συνεργατικές εργασίες

#ErasmusPlusIKY

 

«Διαδραστική διδασκαλία – Εκπαιδευτικά παιχνίδια, Υπαίθριες Δραστηριότητες,  Νέα Τεχνολογία», 7.8.23 – 11.8.23 στο Όσλο της Νορβηγίας

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο 1 ο ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής, επιθυμούν να βελτιώνουν συνεχώς την ποιότητα των υπηρεσιών μάθησης που προσφέρουν και να αξιοποιούν στο μέγιστο βαθμό τα σύγχρονα διαθέσιμα εργαλεία και τις νέες μεθόδους, που θα βοηθήσουν στον εκσυγχρονισμό του σχολείου και στην τόνωση της ευρωπαϊκής του διάστασης Με στόχο τη δημιουργία κινήτρων για ενεργό μάθηση και αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για την απόκτηση γενικών γνώσεων που θα τους φανούν χρήσιμες στην μετάβαση τους στην ενηλικίωση, οι εκπαιδευτικοί κα Ασημίνα Ταράτσα κλ. ΠΕ88.01 Γεωπόνων και Μαρία Μπότσαρη κλ. ΠΕ03 Μαθηματικών, παρακολούθησαν το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+/ Δράση ΚΑ1 του τομέα σχολικής εκπαίδευσης στο σεμινάριο με θέμα : “Interactive Teaching – Educational games, Outdoor activities, New Technology”, – «Διαδραστική διδασκαλία – Εκπαιδευτικά παιχνίδια, Υπαίθριες Δραστηριότητες, Νέα Τεχνολογία», 7.8.23 – 11.8.23 στο Οσλο της Νορβηγίας. Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στην προώθηση νέων διαδραστικών μεθόδων διδασκαλίας εντός και εκτός της σχολικής αίθουσας, ενσωματώνοντας ηλεκτρονικά και μη παιχνίδια, υπαίθριες δραστηριότητες και εργαλεία WEB 2.0 στην εκπαίδευση, με βασικό στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν ένα ελκυστικό περιβάλλον μάθησης. Αναλυτικά οι εισηγήσεις και δραστηριότητες του σεμιναρίου ήταν οι ακόλουθες : – 5ημερη παρακολούθηση συνεδριών εργασίας – ανάπτυξη διαδραστικών μεθόδων διδασκαλίας – χρήση εργαλείων WEB 2.0 για εκπαιδευτικούς (quizlet for teachers, lyricstraining, quizizz, Socrative, plickers, wordwall, kahoot, goosechase, quiver.app, ChatGPT) – διαδραστικές δραστηριότητες, συζητήσεις, εργαστήρια και ανταλλαγή ιδεών σε πολυεθνικές ομαδικές δραστηριότητες. – συμμετοχή σε εκπαιδευτικές υπαίθριες δραστηριότητες (επισκέψεις σε μουσεία, βιβλιοθήκες, ιστορικά μέρη σε συνδυασμό με ψηφιακή εφαρμογή/application ) – ευρωπαϊκή συνάντηση – πολιτιστική ανταλλαγή ανάμεσα στους συμμετέχοντες από διάφορα ευρωπαϊκά κράτη. Εκτιμάται ότι η διδασκαλία με σύγχρονους τρόπους είναι καλύτερα προσαρμοσμένη στα ενδιαφέροντά των μαθητών, κεντρίζει περισσότερο το ενδιαφέρον τους και διευρύνει τους ορίζοντες τους. Παράλληλα, η επαφή των εκπαιδευτικών με συναδέλφους από σχολεία του εξωτερικού η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας συμβάλλει στη διεθνοποίηση του σχολείου. #ErasmusPlusIKY


ERASMUS+/Δράση KA1 τομέα σχολικής εκπαίδευσης Σεμινάριο με θέμα: «Αποτελεσματική διαχείριση της τάξης», 7.8.23 – 11.8.23 στο Όσλο της Νορβηγίας

Η σχολική τάξη δεν αποτελεί μια απλή συνάθροιση ατόμων, αλλά ένα κοινωνικό σύστημα με ιδιαίτερη διάρθρωση. Η επικοινωνία αποτελεί βασικό συστατικό λειτουργίας του σχολείου και συνδέεται άμεσα με τις διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα σε αυτό το χώρο. Οι εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, το φυσικό περιβάλλον, την τεχνολογία, διαφοροποιούν το περιβάλλον στην σχολική τάξη κι ο εκπαιδευτικός καλείται να προσαρμόζει τον τρόπο επικοινωνίας που εφαρμόζει, ενθαρρύνοντας και προτρέποντας τους μαθητές στην ενεργό μάθηση. Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευτικοί κ. Μιχάλης Καϊσίδης, κλ. ΠΕ04.02 Χημικών και Ιωάννης Σαραντόπουλος κλ. ΠΕ86 Πληροφορικής παρακολούθησαν το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ με θέμα : “Effective classroom management – Αποτελεσματική διαχείριση της τάξης”, 7.8.23 – 11.8.23, στο Οσλο της Νορβηγίας. Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στην απεικόνιση των σημερινών μεγάλων προκλήσεων της διαχείρισης της τάξης και στον καθορισμό εναλλακτικών πρακτικών προσεγγίσεων. Το αντικείμενο αφορούσε : – Σύντομη ανασκόπηση θεωριών ορόσημων για την διαχείριση της τάξης, χρησιμοποιώντας ως εργαλεία εκπαιδευτικά παιχνίδια – Πειθαρχία – κανόνες και στρατηγικές, πρόληψη/διακοπή της κακής συμπεριφοράς στην τάξη. Έγινε μελέτη περιπτώσεων με την προβολή ταινιών σχετικά με τη καθημερινή διδακτική ζωή. – Τρόποι ενθάρρυνσης των «δύσκολων» μαθητών, ώστε να εγκαταλείψουν την ανάρμοστη συμπεριφορά, να αυξήσουν το επίπεδο αυτοπεποίθησης, αυτοεκτίμησης και διεκδίκησης και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Μελέτη ενδεικτικών περιπτώσεων – συγκριτική ανάλυση ταινιών. – Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στη στρατηγική διαχείρισης τάξης μεταξύ των συμμετεχόντων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. – Χρήση νέων τεχνολογιών και πόρων του Διαδικτύου προκειμένου να γίνει το σχολείο πιο ελκυστικό περιβάλλον για μαθητές που βρίσκονται στα όρια της εγκατάλειψης. Εκτιμάται ότι η συμμετοχή των ανωτέρω εκπαιδευτικών στο σεμινάριο και η ανταλλαγή καλών πρακτικών με συναδέλφους τους από άλλα ευρωπαϊκά σχολεία, θα έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων σε όλη τη σχολική κοινότητα,

#ErasmusPlusIKY  
ERASMUS+/Δράση KA1 τομέα σχολικής εκπαίδευσης Συνεργατική Τάξη: ο εκπαιδευτικός στο ρόλο "προπονητή", οι μαθητές σε ρόλο "ομάδας", Βερόνα της Ιταλίας 21.8.23 – 26.8.23

Στη σύγχρονη κοινωνία είναι όλο και πιο σημαντικό για τους νέους να είναι σε θέση να αναλάβουν ευθύνες και να κάνουν αυτόνομες αποφάσεις. Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί πρέπει επίσης να αποκτήσουν την ικανότητα να ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα, την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων μεταξύ των μαθητών τους. Ως εκπαιδευτικοί, προωθούμε αυτές τις βασικές δεξιότητες χρησιμοποιώντας δύο θεμελιώδεις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις -δηλαδή, την ομαδική εκπαίδευση και την ομαδική μάθηση- για να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον συνεργασίας που ενθαρρύνει τη συμμετοχή και καλλιεργεί τα ατομικά ταλέντα των μαθητών μας. Υπό αυτό το πρίσμα, παρακολούθησε η εκπαιδευτικός του σχολείου κα Ε. Κατσίκη κλ. ΠΕ06 Αγγλικών το σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ERASMUS+/ ΚΑ1 με θέμα : “TEAM – The Collaborative Classroom: Teachers as Coaches, Classrooms as Teams” – Συνεργατική Τάξη: ο εκπαιδευτικός στο ρόλο "προπονητή", οι μαθητές σε ρόλο "ομάδας", Βερόνα της Ιταλίας 21.8.23 – 26.8.23.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο εισήγαγε τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς στην ομαδική "προπόνηση" και την ομαδική μάθηση με στόχο να  αναστοχαστούν τον ρόλο του δασκάλου και του μαθητή στην ομαδική μάθηση  ανακαλύψουν τις βασικές αρχές της ομαδικής μάθησης  ξεκινήσουν διάλογο και συζήτηση στην τάξη  καθοδηγούν τους μαθητές κατά τη διάρκεια διαλογικών δραστηριοτήτων  σχεδιάζουν συνεργατικές εργασίες για μαθητές  σχεδιάζουν ένα περιβάλλον μάθησης που υποστηρίζει την ομαδική μάθηση  δημιουργούν ένα σχέδιο για το πώς θα εισαχθεί η ομαδική μάθηση στο σχολείο

Οι εκπαιδευτικοί αναζήτησαν καινοτόμους τρόπους διδασκαλίας, οι οποίοι εμπλέκουν βιωματικά τον μαθητή στην παιδαγωγική διαδικασία, και προσφέρουν δεξιότητες που τον καθιστούν ιδιαίτερα ικανό να προσαρμοστεί σ’ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο εκπαιδευτικό και εργασιακό περιβάλλον, ενώ παράλληλα ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και προωθούν την συμμετοχικότητα.

#ErasmusPlusIKY    
Share this…