Πείραμα Ερατοσθένη

Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2015 το 1ο ΓΕ.Λ. Αγίας Παρασκευής συμμετείχε με ομάδα μαθητών του (Β? τάξη) και τον εκπαιδευτικό Αθανάσιο Μπαλάσκα στην πανελλαδική δράση με τίτλο «Το Πείραμα του Ερατοσθένη» για τον υπολογισμό της ακτίνας της Γης.

Το Πείραμα του Ερατοσθένη, συγκαταλέγεται μεταξύ των 10 πιο όμορφων επιστημονικών πειραμάτων στην ιστορία της Φυσικής. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στην αυλή του σχολείου και ο καιρός μας έκανε το χατίρι την κατάλληλη στιγμή! Τα δε αποτελέσματα ήταν άκρως ικανοποιητικά.

Σκοπός της δράσης ήταν η συμμετοχή των μαθητών σε μια δραστηριότητα μεγάλου ενδιαφέροντος, η ανταλλαγή των δεδομένων και η διαθεματική προσέγγιση.

eratosthenis