Συμμετοχή σε προγράμματα ΕΣΠΑ

Για το σχολικό έτος 2019-2020 στο σχολείο μας υλοποιούνται τα εξής προγράμματα ΕΣΠΑ     Για το σχολικό έτος 2018-2019 στο σχολείο μας υλοποιούνται τα εξής προγράμματα ΕΣΠΑ.