Διδακτική επίσκεψη στα Γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Ένας από τους βασικούς στόχους του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα είναι η ενημέρωση και η πληροφόρηση των πολιτών και κυρίως των νέων για θέματα που αφορούν το ΕΚ αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 09/03/2016 διδακτική επίσκεψη της Α? τάξης του 1ου ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

european

Φωτογραφία: Τουρίμπαμπα Λήδα