Ενημέρωση γονέων

Το πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων και κηδεμόνων για το σχολικό έτος 2022-2023 θα ανακοινωθεί το Σεπτέμβριο.