Ενημέρωση γονέων

Το πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων και κηδεμόνων για το σχολικό έτος 2022-2023 είναι το ακόλουθο:

  • Σεπτέμβριος 2022: Κάθε Δευτέρα, στα κενά των εκπαιδευτικών σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα
  • Οκτώβριος 2022: Κάθε Τρίτη, στα κενά των εκπαιδευτικών σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα
  • Νοέμβριος 2022: Κάθε Τετάρτη, στα κενά των εκπαιδευτικών σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα
  • Δεκέμβριος 2022: Κάθε Πέμπτη, στα κενά των εκπαιδευτικών σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα
  • Ιανουάριος 2023: Κάθε Παρσκευή, στα κενά των εκπαιδευτικών σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα
  • Φεβρουάριος 2023: Κάθε Δευτέρα, στα κενά των εκπαιδευτικών σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα
  • Μάρτιος 2023: Κάθε Τρίτη, στα κενά των εκπαιδευτικών σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα
  • Απρίλιος 2023: Κάθε Τετάρτη, στα κενά των εκπαιδευτικών σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα
  • Μάιος  2023: Κάθε Πέμπτη, στα κενά των εκπαιδευτικών σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα