Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Σκοπός της ιστοσελίδας του σχολείου είναι να αναπτύξει έναν ηλεκτρονικό δίαυλο επικοινωνίας με τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.

Το σχολείο ακολουθεί Πολιτική Ορθής Χρήσης για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο και  η ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο στα οποία εμφανίζονται μαθητές έχει γίνει με προϋπόθεση ότι δεν θίγονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και δεν παρουσιάζονται πληροφορίες που προσδιορίζουν συγκεκριμένο μαθητή. Για το λόγο αυτό οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών της Α? τάξης  συμπληρώνουν ειδικό έντυπο γονικής συγκατάθεσης το οποίο ισχύει για 3 σχολικά έτη.

Για περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια στο διαδίκτυο πατήστε ΕΔΩ.