ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡ/ΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004 ΚΛΑΣΗΣ 2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την έγκαιρη κατάρτιση Στρατολογικών Πινάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου «Περί Στρατολογίας», όπως αυτός ισχύει σήμερα και του αρ. 16 του Ν. 2119/1993 «Κύρωση Κώδικα διατάξεων ?περί Μητρώων Αρρένων?». Παρακαλούνται οι γεννηθέντες άρρενες του έτους 2004, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Αγίας Παρασκευής, να προσέλθουν στην Υπηρεσία μας έχοντας μαζί τους την Αστυνομική Ταυτότητα και αντίγραφο αυτής, προκειμένου να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση, δηλώνοντας σε αυτή τα παρακάτω στοιχεία : 1 Διεύθυνση κατοικίας 2 Την τάξη φοίτησης (εάν είναι μαθητής) ή το επάγγελμα (εάν εργάζεται) 3 Γραμματικές γνώσεις (απόφοιτος γυμνασίου ή Λυκείου). Η κατάθεση της υπεύθυνης Δήλωσης θα γίνεται έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2019 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής) με έναν από τους παρακάτω αναφερόμενους τρόπους 1) Στο Δημοτικό Κατάστημα που στεγάζεται στη Λ. Μεσογείων 415 – 417, Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης (ισόγειο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.00π.μ. και 15.00μ.μ. 2) Με φαξ στο 213 2004 583 3) Mε email: e.liaropoulou@agiaparaskevi.gr H Υ.Δ. μπορεί να συμπληρωθεί και από τους γονείς του άρρενος
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
ΚοινοποίησηShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter