Κτηνιατρικό κέντρο

Την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη τις δύο τελευταίες ώρες του ωρολογίου προγράμματος των τμημάτων ΔΦΠ1 και ΔΦΠ2 του σχολείου μας, στο Τμήμα Τοξικολογίας, Καταλοίπων και Περιβαλλοντικών Ρυπαντών του Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών.

Οι μαθητές ενημερώθηκαν για το σκοπό του τμήματος και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τις αναλύσεις στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.

Το Τμήμα Τοξικολογίας, Καταλοίπων και Περιβαλλοντικών Ρυπαντών του Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι διαπιστευμένος οργανισμός από το Ε.ΣΥ.Δ. (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης). Στο τμήμα πραγματοποιούνται:

Χημικές δοκιμές:

  • Τρόφιμα, προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση
  • Κτηνιατρικά δείγματα

Μικροβιολογικές δοκιμές:

  • Τρόφιμα, προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση

Τους μαθητές συνόδεψαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας κυρία Ταράτσα και κύριος Μπαλάσκας.

Φωτογραφίες: Μπαλάσκας Αθανάσιος