ΟΔΗΓΙΕΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Α.Α. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019 -2020

 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
1.1.    Από την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 μέχρι και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019
 1. ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ
2.1.    Οι τόποι πρακτικής δοκιμασίας είναι: ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ, ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΙ 200μ. και 400μ. Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού, Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό, (χάρτης εδώ) ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ Δημοτικό Κολυμβητήριο Μεταμόρφωσης, Διλόφου και Απόλλωνος, Μεταμόρφωση, (χάρτης εδώ) 2.2.    Οι χώροι κατάθεσης δικαιολογητικών, υγειονομικής εξέτασης και οι αθλητικοί χώροι των πρακτικών διαδικασιών είναι χώροι εξεταστικού κέντρου Πανελληνίων εξετάσεων ΓΕ.Λ. 2019 και ως εκ τούτου, απαγορεύεται αυστηρά  η είσοδος οποιουδήποτε άλλου εκτός των εξεταζομένων, των μελών και λοιπού προσωπικού των οικείων επιτροπών και του βοηθητικού προσωπικού.
 1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
 • 3.1.    Ο τόπος κατάθεσης δικαιολογητικών και υγειονομικής εξέτασης είναι:
Κολλέγιο Αθηνών – Ψυχικού, Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό (χάρτης εδώ)
 • 3.2.    Οι υποψήφιοι/ες για τις Σ.Ε.Φ.Α.Α. πρέπει να παρουσιαστούν στις Επιτροπές Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας στο παραπάνω Γυμναστήριο.
 • 3.3.    Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με:
 • δύο (2) μικρές πρόσφατες φωτογραφίες
 • ακτινογραφία θώρακα με γνωμάτευση και με φωτογραφία επάνω στην ακτινογραφία σφραγισμένη από το νοσοκομείο ή το διαγνωστικό κέντρο
 • καρδιογράφημα με γνωμάτευση
 • βεβαίωση οπτικής οξύτητας με γνωμάτευση για κάθε οφθαλμό
Οι γνωματεύσεις και οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή από ιδιώτη γιατρό. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.
 • δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο, αποδεικτικό της ταυτότητας
 • Στυλό για τη συμπλήρωση των σχετικών εντύπων.
 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ &  ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 • 4.1.    Διαρκής επικαιροποιημένη ενημέρωση είναι διαθέσιμη στο http://gfaba.blogspot.com/. Εναλλακτικά, μπορείτε να απευθύνεστε στην Ομάδα Φυσικής Αγωγής, Έλλης 3 Χαλάνδρι στο τηλέφωνο: 210- 6396163. Από την Τρίτη 18 Ιουνίου 2018 πληροφορίες θα δίνονται στο Κολλέγιο Αθηνών ? Ψυχικού και στο τηλέφωνο της γραμματείας  210-6798163 μόνο κατά τις ημέρες και ώρες του προγράμματος.
 • 4.2.    Υποψήφιοι που δεν δήλωσαν συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες για τις Σ.Ε.Φ.Α.Α. στις προαναφερόμενες ημερομηνίες, ΔΕΝ μπορούν να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες αυτές (αγωνίσματα) κατά τις ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων, διότι η αίτηση – δήλωση ήταν δεσμευτική.
 • 4.3.    Σε περίπτωση μη συμμετοχής του υποψηφίου σε αγώνισμα που έχει ήδη δηλώσει με αίτησή του ότι θα εξεταστεί, σημειώνεται στο πινάκιο η ένδειξη «ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ» και για την εξαγωγή του μέσου όρου υπολογίζεται ως βαθμός του αγωνίσματος το μηδέν (0). Ο υποψήφιος βαθμολογείται μόνο αν έχει λάβει μέρος σε ένα (1) τουλάχιστον αγώνισμα. Ο υποψήφιος που δε λαμβάνει μέρος σε κανένα αγώνισμα α π ο κ λ ε ί ε τ α ι από τη διαδικασία επιλογής για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.
 • 4.4.    Οι αθλητές με διακρίσεις που εμπίπτουν στον αθλητικό νόμο, είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν στην γραμματεία για υποβολή αίτησης, Υγειονομική εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία.
 • 4.5.    Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου του 2010, κάθε αθλητής που θεωρείται υπαίτιος για άκυρη εκκίνηση αποκλείεται. Κατά τις πρακτικές δοκιμασίες των υποψηφίων για τις Σ.Ε.Φ.Α.Α.., θα μηδενίζεται στο συγκεκριμένο αγώνισμα (Δρόμοι & κολύμβηση).
 • 4.6.    Οι υποψήφιοι κατά τη διεξαγωγή των πρακτικών δοκιμασιών έχουν υποχρέωση κόσμιας συμπεριφοράς και συμμόρφωσης προς τους κανόνες ευταξίας, καθώς και πιστής τήρησης των υποδείξεων και των συστάσεων των μελών της εξεταστικής επιτροπής.
 • 4.7.    Ο υποψήφιος που εξετάζεται σε περισσότερες από μία (1) επιτροπές αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για τις Σ.Ε.Φ.Α.Α. με απόφαση της επιτροπής οργάνωσης εξετάσεων και επιλογής.
 • 4.8.    Οι υποψήφιοι-ες να έχουν μαζί τους αθλητικό ρουχισμό, καπέλο, μπουκάλι νερό (δεν υπάρχει πρόσβαση σε κυλικείο) και ότι σχετικό κρίνουν απαραίτητο προκειμένου να εξεταστούν στις πρακτικές δοκιμασίες της ημέρας.
 • Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.Σ.Α.Δ
 • Δ/ΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε. Β? ΑΘΗΝΑΣ
 • ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΛΟΥΚΑΣ
 • ΦΥΣΙΚΟΣ-ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
 
ΚοινοποίησηShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter