Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής (Τμήμα Παιδείας) και ο Διαδημοτικός Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων-ΣΒΑΠ, του οποίου είναι μέλος, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ», υλοποίησαν στις 29-11-2016 το πρώτο μέρος του Πρόγραμματος Κυκλοφοριακής Αγωγής για μαθητές σχολείων. Συγκεκριμένα στην αίθουσα τελετών του σχολείου μας οι σημερινοί μαθητές της Γ’ Λυκείου, ενημερώθηκαν από εξειδικευμένο προσωπικό του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» για θέματα οδικής ασφάλειας. Ακολούθησε διάλογος στον οποίο οι μαθητές συμμετείχαν εκδηλώνοντας έντονο ενδιαφέρον.

Το Πρόγραμμα ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 2-12-2016 με βιωματική εκπαίδευση στη χρήση προσομοιωτή ανατροπής οχήματος και πρόσκρουσης.

Η εκπαίδευση στην ασφαλή οδήγηση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους μαθητές, που αποτελούν τους αυριανούς οδηγούς, καθώς τα τροχαία συμβάντα είναι η πρώτη αιτία θανάτου στην Ελλάδα για τις ηλικίες από 16 έως 29 ετών.