Άλλες δράσεις

Από το σχολικό έτος 2015-2016 μέχρι και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί οι ακόλουθες δράσεις:

 1. Ολύμπια εν Δίω 2017
 2.  “Σπάζοντας τους φραγμούς στην εκπαίδευση: συνεργατικές δράσεις- καλές παιδαγωγικές πρακτικές”
 3. Τηλεμαραθώνιο Αγάπης «Εμβολιάζουμε – προστατεύουμε» 
 4. Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση στην πλατεία Αγίας Παρασκευής
 5. Πείραμα του Ερατοσθένη 2018
 6. Τηλεμαραθώνιος Αγάπης.Υπερασπίσου το παιδί
 7. Συγκέντρωση τροφίμων
 8. Μαζεύω καπάκια! Μοιράζω χαμόγελα
 9. Έκθεση UNICEF για την κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα το 2016
 10. Συνέντευξη 18 ΑΝΩ
 11. Ο Κατάδικος” του Κωνσταντίνου Θεοτόκη
 12. Πείραμα Ερατοσθένη